Znanstvena sodelavka

Telefon:
+ 386 1 4706 440
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Univ. dipl. sociologinja, doktorica socioloških znanosti

  • spol in migracija, migracije v socializmu in postsocializmu
  • transnacionalne aktivnosti migrantov in migrantk, skrbstveno delo migrantov in migrantk, migracije in staranje
  • nasilje v družini in ranljive skupine
  • delovna mobilnost znotraj EU
  • nove reproduktivne tehnologije
  • umeščanje migracij in rodnosti v prebivalstvene procese

 

 

Raziskovalni projekti:

Kot vodja:

2009-2010, 2012: Družbene konstrukcije migrantskih statusov in njihov vpliv na procese selekcioniranja in integracije migrantov

Kot sodelavka:

2017-2019: DRIM - informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov

2015-2017: Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih 

2014-2017: Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (GARCIA)

2014-2016: Napotitve delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij

2015-2016: Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce

2014-2015: Kolektivni spomin in kulturna dinamika

2012-2014: Upravljanje z migracijami in njihovimi učinki v Jugovzhodni Evropi: transnacionalni ukrepi, ki vodijo k na podatkih temelječim strategijam

2006-2007: Potrebe po migrantkah in njihova integracija v starajočih se družbah

2005: Študija sprejemljivosti prebivalstvene politike: Stališča prebivalcev in politikov glede upravljanja sprememb, povezanih s prebivalstvom

2004-2007: Družbeno ozadje nizke rodnosti pri univerzitetno izobraženih v Sloveniji

2002-2004: Rodnost in samomorilnost v Sloveniji: multidisciplinarni vidiki

 

 

Izbrane publikacije

CUKUT KRILIĆ, Sanja. "Ko pa govorimo o Romih, to pa je čisto drugačna kultura": o nasilju v družinah Romov. Socialno delo, feb.-apr. 2016, letn. 55, št. 1/2, str. 55-65. (izvirni znanstveni članek) https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/zadnja_stevilka/

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Obravnava staranja v migracijskih študijah in socialni gerontologiji. Dve domovini, 2013, št. 38, str. 99-111. (pregledni znanstveni članek) http://twohomelands.zrc-sazu.si/onlinejournal/DD_TH_38.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Pomoč "naravi"?: o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo v tiskanih medijih. Annales, Series historia et sociologia, 2013, 23, št. 2, str. 389-402. (izvirni znanstveni članek) http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/krilic.pdf 

CUKUT KRILIĆ, Sanja. The role of ethnicity in qualitative migration research. Migracijske i etničke teme, 2011, 27, št. 2, str. 161-175. (kratki znanstveni prispevek) http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/the_role_of_ethnicity_in_qualitative_migration_research.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja, Spol in migracija: izkušnje žensk kot akterk migracij. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 187 str. (znanstvena monografija) http://odmev.zrc-sazu.si/zalozba/index.php?q=en/node/835

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Izkušnje migrantk v Sloveniji pred in po njeni osamosvojitvi. Dve domovini, 2008, 28, str. 73-92. (izvirni znanstveni članek) http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/dd_th_28.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Ženske kot akterke migracijskih procesov: prisilne priseljenke iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega  društva, 2008, 48, št. 3/4, str. 71-78. (izvirni znanstveni članek) http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/sed_notranjik_48_3_4_270_210_net.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Understanding fertility, work and family through a gender lens: a case study. Anthropological notebooks, 2007, 13, št. 2, str. 95-110. (izvirni znanstveni članek) http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/anthropological_notebooks_xiii-2_6_0.pdf

CUKUT KRILIĆ, Sanja. Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri desetletja (1971-2001). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 118 str. (znanstvena monografija)  http://dmi.zrc-sazu.si/en/publikacije/rojstva-in-samomori-v-sloveniji-skozi-tri-desetletja-19712001-1#v

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Sanja Cukut Krilić, rojena leta 1978 v Ljubljani, je leta 2001 diplomirala, leta 2005 magistrirala in leta 2008 doktorirala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od leta 2002 sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU, kjer je od leta 2005 tudi zaposlena.

Raziskovalna področja

Sociologija S210