Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Načrt in metodologija evalvacije implementacije Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravju 2018 – 2028
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. december 2019–23. december 2019
Opis

Cilj Nacionalnega programa duševnega zdravja (NPDZ) je krepitev in ohranjanje dobrega duševnega zdravja vseh prebivalcev Slovenije ter preprečevanje težav v duševnem zdravju in duševnih motenj vse od najzgodnejšega obdobja do pozne starosti. Z izboljšanjem kompetenc strokovnih služb na vseh področjih varovanja duševnega zdravja NPDZ naslavlja vzpostavljanje podpornega okolja za dobro duševno zdravje. Poglavitni cilj NPDZ je približati uporabnikom službe in storitve za duševno zdravje. V okviru ekspertne naloge je bil izdelan načrt in metodologija evalvacije ukrepov, ki jih je predvidela implementacija Resolucije o nacionalnem programu  duševnega zdravju 2018 – 2028. 

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Nacionalni inštitut za javno zdravje