Skip to main content

Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah

Opis

Program »Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah« je nadaljevanje in nadgradnja inovativnega programa »Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja«. Program temelji na konceptu pismenosti o duševnem zdravju, ki vključuje kognitivne in socialne spretnosti posameznikove motivacije za dostop do informacij, za njihovo razumevanje ter kritično rabo na način, ki krepi in ohranja duševno zdravje. Ta pristop omogoča širši pogled na duševno zdravje, saj vključuje znanja za obvladovanje dejavnikov tveganja, krepitev varovalnih dejavnikov, hitrejše prepoznavanje težav, manjšo (samo)stigmo in realnejša pričakovanja glede učinkov njihovega zdravljenja. Da bi lahko podali znanja, ki upoštevajo širši družbeni kontekst razumevanja zdravja in bolezni, so aktivnosti programa zasnovane večdisciplinarno. V njihovo izvajanje so poleg strokovnjakov iz Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU vključeni sodelavci iz Inštituta Karakter in društev Altra in društvo Projekt Človek. Pestra ekipa raznolikih strokovnjakov (psihiatrov, psihoterapevtov, antropologov, psihologov, socialnih delavcev, sociologov in filozofov), bo združila svoje dolgoletne izkušnje na področju krepitve duševnega zdravja in si ga prizadevala povečati na raven znanja splošne populacije o sladkorni bolezni. 

Poglavitni cilj programa je dvig pismenosti o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah, saj različni podatki kažejo, da jih prebivalci Slovenije še vedno slabo prepoznavajo. Po ocenah strokovnjakov pa bo v prihodnje njihova pojavnost v primerjavi z ostalimi kategorijami bolezni hitro naraščala. Žal kakovostni programi krepitve duševnega zdravja, preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja motenj razpoloženja in osebnostnih motenj, različnih intervencij (psihoterapija, rehabilitacija in socialna integracija ter programi destigmatizacije) v Sloveniji še vedno  niso enako dostopni za vse ljudi v vseh regijah. Zato je predlagan program naravnan tako, da bo povečal dostopnost do različnih informacij, povezanih z zgodnjim prepoznavanjem težav v duševnem zdravju in razpoložljivih oblik (samo)pomoči preko neposrednih izobraževanj in spletne platforme ter tako prispeval k dvigu ravni pismenosti o duševnem zdravju v Sloveniji med raznolikimi prebivalstvenimi skupinami.


Program je inovativen v več vidikih:
- ker naslavlja tako splošno javnost kot ranljive skupine v državi, posebej pa v regijah, ki jih zaznamujejo izrazito neugodni kazalniki neenakosti v zdravju ter doprinaša h krepitvi strokovnih kapacitet glede duševnega zdravja prebivalstva;
- ker so dejavnosti programa usmerjene v neposredno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter uporabnikov njihovih storitev v različnih službah v lokalnih okoljih;
- ker se bo izobraževanje izvajalo tudi s prosto dostopno multidisciplinarno spletno platformo (www.omra.si), ki presega geografske in časovne omejitve in bo hkrati trajnostno zagotovila krepitev strokovnih kapacitet pri naslavljanju problemov duševnega zdravja ter izboljšanje duševnega zdravja ciljnih skupin;
- ker vključuje inovativen kvalitativno/kvantitativni pristop ocenjevanja kratkotrajnih kakor tudi spremljanje dolgotrajnih učinkov programa.

Ključne povezave
·    OMRA spletna stran
·    Who porocilo - Rapid assessment of the mental health system in Slovenia
 

 


Rezultati

1._Novičnik OMRA_(28.5.2020)

2. Novičnik OMRA (16.7.2020)

3. Novičnik OMRA (1.9.2020)

4. Novičnik OMRA (2.10.2020)

5. Novičnik OMRA (3.11.2020)

6. Novičnik OMRA (2.12.2020)

7. Novičnik OMRA (21.12.2020)

8. Novičnik OMRA (21.1.2021)

9. Novicnik OMRA (16. 2. 2021)

10. Novičnik OMRA (17.3.2021)

11. Novičnik OMRA (31.3.2021)

12. Novičnik OMRA (22.4.2021)

13. Novičnik OMRA (27.5.2021)

14. Novicnik OMRA (2.9.2021) 

15. Novičnik OMRA (30.9.2021)

16. Novičnik OMRA (28.10.2021)

17. Novicnik OMRA (25.11.2021)

18. Novičnik OMRA (16.12.2021)

19. Novičnik OMRA (27.1.2022)

20. Novičnik OMRA (24.2.2022)

21. Novičnik OMRA (27.3.2022)

22. Novičnik OMRA (14.4.2022)  

23. Novičnik OMRA (5.5.2022)

24. Novičnik OMRA (26.5.2022)

25. Novičnik OMRA (7.7.2022)

26. Novičnik OMRA (25.8.2022)

27. Novičnik OMRA (15.9.2022)

28. Novicnik OMRA (4.10.2022)

29. Novičnik OMRA (27.10.2022)

30. Novičnik OMRA (1.12.2022)


Raziskovalni program

Ključne besede
duševno zdravje • osebnostne motnje • motnje razpoloženja • (samo)stigma • izobraževanje

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Psihologija S260
Javno zdravstvo, epidemiologija B680