Skip to main content
Mateja Slovenc Grasselli

Asistentka+386 1 470 64 50

mateja.slovenc@zrc-sazu.si


Povezave


Mateja Slovenc deluje na področju agrarne antropologije. Raziskuje strategije družinskih kmetij skozi proces nasledstva, sodelovalno kulturo in doživljanje stisk kmetic in kmetov. Med njimi posebno pozornost posveča mladim prevzemnicam in prevzemnikom.

Raziskovalni projekti

2020 – Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah

20182019 Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA)

2018–2020 Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike (akronim BLUEGRASS) (program Interreg V–A Italija–Slovenija 2014–2020)

2018 Western Balkans Urban Agriculture Initiative (akronim BUGI) (program Erasmus+)

2014 Komercialna razstava: analiza in inoviranje (akronim KORAI) (razpis Po kreativni poti do praktičnega znanja)

SICRIS

 

2. nagrada Mladinskega sveta Slovenije za najboljšo magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2017

SLOVENC, Mateja. Can a "good farmer" and a "bad farmer" cooperate?: An examination of conventional and organic farmersʹ perceptions of production and environmental protection. V: LUKŠIČ, Andrej (ur.), TKALEC, Tomislav (ur.). Intertwining of diverse minds in(to) political ecology. Scientific texts of doctoral students participating in the Summer School of Political Ecology. Ljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2019. Str. 111-129. http://focus.si/wp-content/uploads/2019/02/MP%C5%A0-PE_Zbornik-Modra_2019.pdf

BLAZINŠEK, Tajda, KOŠIR, Rok, NEMEC, Urška, SLOVENC, Mateja. 2017a. Huda dediščine Hude Jame. V: KOLAR OSVALD, Darinka (ur.) in PETRUŠA ŠTRUKELJ, Elizabeta (ur.). Etika v muzejih, ravnanje z ostanki živih organizmov: Zbornik prispevkov. Radovljica, Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Muzej slovenske policije, str. 67–71.http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/1%20Muzeoforum/etika-v-muzejih.pdf

BLAZINŠEK, Tajda, KOŠIR, Rok, NEMEC, Urška, SLOVENC, Mateja. 2017b. Uncovering the horrific heritage of the Huda jama mine: Student project. V: HUDALES, Jože (ur.) in ROŽENBERGAR, Tanja (ur.). Collecting and Collections in Times of War or Political and Social Change: COMCOL Annual Conference, Celje 2014. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, str. 134–137.

PITA COSTA, Dijana, PODVINŠEK, Lilijana, SLOVENC, Mateja, ŠKRINJAR, Maša. 2017. Kaj nam raziskava o občinstvu pove o značilnostih in navadah obiskovalcev razstave Možgani – zgodba od znotraj? Argo 60 (1): 48–55. SLOVENC, Mateja. 2017. "Kdor je šel s časom, lahko živi": Čezmejni kmetijski nakupi v času Jugoslavije. Zgodovina za vse 24 (1): 72–84

PITA COSTA, Dijana, SLOVENC, Mateja. 2016. Kako razumeti in inovirati komercialne razstave. Argo 59 (1): 36–45.

Izobraževanje:

2017 magistrica etnologije in kulturne antropologije; Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Naslov naloge: "Strategije družinskih kmetij v Sloveniji: Trajnostni razvoj, generacije in spol".

2016 – diplomirana inženirka agronomije (UN); Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Naslov naloge: "Dvojni plodovi pri breskvi (Prunus persica L.), češnji (Prunus avium L.) in slivi (Prunus domestica L.)".

2012 – diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja (UN); Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Naslov naloge: "Spomini izza bodeče žice".

Zaposlitve:

2018 mlada raziskovalka; Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU.

2018 raziskovalka; Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

2017 promocija in razvoj tutorskega sistema UL; Karierni centri Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
medgeneracijski odnosi
družinsko kmetovanje
stiske kmetov
kolektivni identifikacijski procesi
agrarna antropologija