Skip to main content

Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA)

Opis

 

Duševne motnje predstavljajo veliko družbeno in ekonomsko breme in po ocenah bo v prihodnje njihova pojavnost pri odraslih v primerjavi z ostalimi kategorijami bolezni hitro naraščala. Znano je tudi, da se vsaj polovica duševnih motenj pri odraslih začne v otroštvu oz. v adolescenci. Žal kakovostni programi krepitve duševnega zdravja, preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja duševnih motenj, psihoterapije, rehabilitacije in socialne integracije oseb s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji še niso enako dostopni za vse skupine prebivalstva in v vseh regijah. Zato je program OMRA  naravnan tako, da bo povečal dostopnost do različnih informacij, povezanih z zgodnjim prepoznavanjem motenj razpoloženja in razpoložljivih oblik (samo)pomoči, preko spletne platforme OMRA in preko neposrednih izobraževanj, v katera bomo pritegnili predstavnike in uporabnike oz. člane različnih lokalnih deležnikov, in tako prispeval k dvigu ravni pismenosti o motnjah razpoloženja pri različnih prebivalstvenih skupinah. 

Program OMRA je inovativen v več vidikih. Prvič, ker naslavlja tako splošno populacijo kot ranljive skupine v državi nasploh in posebej v SV regijah, ki jih zaznamujejo izrazito neugodni kazalniki neenakosti v zdravju. Drugič, ker so dejavnosti programa usmerjene v neposredno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in uporabnikov njihovih storitev v različnih službah in lokalnih okoljih. Tretjič, ker se bo izobraževanje o varovanju duševnega zdravja, njegovi destigmatizaciji in obveščanju o različnih oblikah pomoči izvajalo s prosto dostopno multidisciplinarno spletno izobraževalno platformo, ki presega geografske in časovne omejitve in bo hkrati trajnostno zagotovila krepitev strokovnih kapacitet pri naslavljanju problemov duševnega zdravja ter izboljšanje duševnega zdravja ciljnih skupin.

 Ključne povezave

Raziskovalni projekt

Ključne besede
izobraževanje
anksioznost
depresija
motnje razpoloženja
duševno zdravje

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Psihologija S260
Javno zdravstvo, epidemiologija B680