Skip to main content
Dr. Jana Šimenc


jana.simenc@zrc-sazu.siPodročja raziskovalnega dela:

Raziskovalne teme, ki se jih loteva Jana Šimenc, segajo na področje medicinske antropologije oz. antropologije zdravja, zdravljenj in bolezni. Raziskovalka deluje v smeri povezovanj in interdisciplinarnosti. V obdobju zadnjih desetih let je bila vpeta v več mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektov s področij kot so javno zdravje, dostop in uporaba preventivnih zdravstvenih programov, tehnologije spleta 2.0. in izobraževanje, etične in strokovne dileme v transplantacijski dejavnosti ter osveščanje splošnih javnosti o pomenu darovanja organov in tkiv po smrti za namen zdravljenja. Rezultati obsežnejše doktorske raziskave so objavljeni v znanstveni monografiji Alergična družba: medicinskoantropološki pogled na alergije (2014), v kateri med drugim razkriva in ponuja razmisleke glede večplastnih zadreg sodobnosti, ki ustvarja alergično družbo. V letu 2015 je sodelovala pri raziskavi in izvedbi projekta Prepoznava in obravnava nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti. Od leta 2016 raziskuje izkušnje posameznikov, družbena ozadja ter dinamiko v več procesih kibermedicine. 

 

Raziskovalni projekti:

Kot vodja:

Januar 2016 - Maj 2018 ...: Zdravje v žepu in na spletu: kritična preizpraševanja sodobnih naprednih orodij in tehnoloških intervencij na področju zdravstva (podoktorski raziskovalni projekt). 

Kot sodelavka:

1. junij 2018 - : Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA) 

12. februar 2015 – 30. september 2015: Prepoznavanje in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce (Financer: Norveški finančni mehanizem).

2013 – 2015: Technical Assistance for Alignment in Organ Donation (Financerja: EU, program EuropeAid ter Republika Turčija): sodelovanje pri aktivnostih povezanih z oceno potreb pri razvoju izobraževanja turškega zdravstvenega osebja vpetega v donorske programe ter z osveščanjem splošne javnosti o pomenu darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja po smrti.  

2014: Skupaj za zdravje (Financer: Norveški finančni mehanizem): sodelovanje pri izvedbi ocene potreb uporabnikov preventivnih zdravstvenih programov v Sloveniji – terenska kvalitativna raziskava.

2010 – 2012: WebWise: Web 2.0. Supported Higher Education Institutional Learning Scenarios. (Financer: EU – agencija EACEA, program Erasmus – modernizacija visokega šolstva).

2010 – 2011: Developing Guidelines for the Organisation of a European Donation Day. (Financer: EU – agencija EDQM, program Zdravje).

2007 – 2010: Whole: Web-based Health Organisations Learning Environment. (Financer: EU – agencija EACEA, program Erasmus).

 

Pedagoško delo:

2010: Medicinska antropologija, Medicinska fakulteta (UL), izbirni seminar pri Socialni medicini (dodiplomski študij) 

2006/2007: Medicinska antropologija, Filozofska fakulteta (UL), Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (dodiplomski študij)

 

ŠIMENC, Jana. Umeščanje vizij zagonskih podjetij v bližnjo prihodnost zdravja in medicine. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. 2018, 58(3-4), str. 65-75. (izvirni znanstveni članek) https://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva/glasniki/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva-58-3-4-2018

ŠIMENC, Jana. Sihronizacija digitalnosti v medicinski praksi. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. 2017, 57(1-2), str. 45-53. (izvirni znanstveni članek) https://www.sed-drustvo.si/domains/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-sed-57-12-2017-low.pdf

ŠIMENC, Jana. mZdravje in samokvantificiranje v kontekstu promocije zdravja: nekaj kritičnih razmislekov. Informatica Medica Slovenica. 2016, 21(1-2), str. 14-20. (pregledni znanstveni članek) http://ims.mf.uni-lj.si/archive/21(1-2)/21.pdf

ŠIMENC, Jana. "Vsi smo preobremenjeni, zdaj pa še to": Pogledi zaposlenih v socialnih in zdravstvenih službah na (ne)sodelovanje v multidisciplinarnih timih v primerih nasilja v družini. Socialno delo. 2016, 55(1-2), str. 27-38. (izvirni znanstveni članek)

ŠIMENC, Jana (ur). Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini: priročnik za zdravstveno osebje. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2015.

ŠIMENC, Jana. Alergična družba: medicinskoantropološki pogled na alergije, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014, (znanstvena monografija).

ŠIMENC, Jana, AVSEC, Danica. Organ donation after euthanasia: views of professional community in Slovenia. V: WEIMAR, Willem, BOS, Michael A., BUSSCHBACH, Jan (ur.). Organ transplantation: ethical, legal and psychosocial aspects, Vol. III : Global issues, local solutions. Lengerich, Westf: Pabst Science Publishers, 2014, str. 284-289.

ŠIMENC, Jana. Odstiranje vprašanj ter preoblikovanje ločnic: medicinskoantropološki prispevek k razumevanju transplantacijske dejavnosti. Slovensko mladinsko gledališče, 2013/2014, 7, str. 40-45.

AVSEC, Danica, ŠIMENC, Jana. Donor programmes and public support for organ donation in Slovenia: reflections of Slovenija Transplant. V: RANDHAWA, Gurch, SCHICKTANZ, Silke (ur.). Public engagement in organ donation and transplantation: (from the ELPAT Public Issues Working Group). Lengerich [etc.]: Pabst Science Publishers, 2013, str. 114-123.

ŠIMENC, Jana. "dr.google.com". Etnolog. 2011, 21(72), str. 57-75.

ŠIMENC, Jana. Alergije: (psevdo)patologija. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 2009, 37(235/236), str. 181-189.

Izobraževanje:

Jana Šimenc je diplomirala (2002) in doktorirala (2012) na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (smer kulturna antropologija). 

 

Zaposlitve:

Med leti 2006 in 2012 je bila redna ali honorarna sodelavka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo: v letu 2006/2007 je poučevala dodiplomske študente Medicinsko antropologijo ter od leta 2008 kot raziskovalka sodelovala na mednarodnih projektih. Od leta 2010 je strokovna sodelavka Zavoda Slovenija-transplant, kjer sodeluje pri kvalitativnih raziskavah o strokovnih, etičnih in javnih dilemah v transplantacijski dejavnosti, procesih osveščanja splošne javnosti ter mednarodnih projektih. Od leta 2015 je zaposlena na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU.  

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
biomedicina
tehnologije in zdravstvo
transplantacijska dejavnost
medicinska antropologija