Raziskovalna dejavnost

Področja raziskovalnega dela:

Raziskovalne teme, ki se jih loteva Jana Šimenc, segajo na področje medicinske antropologije oz. antropologije zdravja, zdravljenj in bolezni. Raziskovalka deluje v smeri povezovanj in interdisciplinarnosti. V obdobju zadnjih desetih let je bila vpeta v več mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektov s področij kot so javno zdravje, dostop in uporaba preventivnih zdravstvenih programov, tehnologije spleta 2.0. in izobraževanje, etične in strokovne dileme v transplantacijski dejavnosti ter osveščanje splošnih javnosti o pomenu darovanja organov in tkiv po smrti za namen zdravljenja. Rezultati obsežnejše doktorske raziskave so objavljeni v znanstveni monografiji Alergična družba: medicinskoantropološki pogled na alergije (2014), v kateri med drugim razkriva in ponuja razmisleke glede večplastnih zadreg sodobnosti, ki ustvarja alergično družbo. V letu 2015 je sodelovala pri raziskavi in izvedbi projekta Prepoznava in obravnava nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti. Od leta 2016 raziskuje izkušnje posameznikov, družbena ozadja ter dinamiko v več procesih kibermedicine. 

 

Raziskovalni projekti:

Kot vodja:

Januar 2016 - Maj 2018 ...: Zdravje v žepu in na spletu: kritična preizpraševanja sodobnih naprednih orodij in tehnoloških intervencij na področju zdravstva (podoktorski raziskovalni projekt). 

Kot sodelavka:

1. junij 2018 - : Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA) 

12. februar 2015 – 30. september 2015: Prepoznavanje in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce (Financer: Norveški finančni mehanizem).

2013 – 2015: Technical Assistance for Alignment in Organ Donation (Financerja: EU, program EuropeAid ter Republika Turčija): sodelovanje pri aktivnostih povezanih z oceno potreb pri razvoju izobraževanja turškega zdravstvenega osebja vpetega v donorske programe ter z osveščanjem splošne javnosti o pomenu darovanja organov in tkiv za namen zdravljenja po smrti.  

2014: Skupaj za zdravje (Financer: Norveški finančni mehanizem): sodelovanje pri izvedbi ocene potreb uporabnikov preventivnih zdravstvenih programov v Sloveniji – terenska kvalitativna raziskava.

2010 – 2012: WebWise: Web 2.0. Supported Higher Education Institutional Learning Scenarios. (Financer: EU – agencija EACEA, program Erasmus – modernizacija visokega šolstva).

2010 – 2011: Developing Guidelines for the Organisation of a European Donation Day. (Financer: EU – agencija EDQM, program Zdravje).

2007 – 2010: Whole: Web-based Health Organisations Learning Environment. (Financer: EU – agencija EACEA, program Erasmus).

 

Pedagoško delo:

2010: Medicinska antropologija, Medicinska fakulteta (UL), izbirni seminar pri Socialni medicini (dodiplomski študij) 

2006/2007: Medicinska antropologija, Filozofska fakulteta (UL), Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (dodiplomski študij)

 

Izbrane publikacije

ŠIMENC, Jana. Umeščanje vizij zagonskih podjetij v bližnjo prihodnost zdravja in medicine. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. 2018, 58(3-4), str. 65-75. (izvirni znanstveni članek) https://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva/glasniki/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva-58-3-4-2018

ŠIMENC, Jana. Sihronizacija digitalnosti v medicinski praksi. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. 2017, 57(1-2), str. 45-53. (izvirni znanstveni članek) https://www.sed-drustvo.si/domains/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-sed-57-12-2017-low.pdf

ŠIMENC, Jana. mZdravje in samokvantificiranje v kontekstu promocije zdravja: nekaj kritičnih razmislekov. Informatica Medica Slovenica. 2016, 21(1-2), str. 14-20. (pregledni znanstveni članek) http://ims.mf.uni-lj.si/archive/21(1-2)/21.pdf

ŠIMENC, Jana. "Vsi smo preobremenjeni, zdaj pa še to": Pogledi zaposlenih v socialnih in zdravstvenih službah na (ne)sodelovanje v multidisciplinarnih timih v primerih nasilja v družini. Socialno delo. 2016, 55(1-2), str. 27-38. (izvirni znanstveni članek)

ŠIMENC, Jana (ur). Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini: priročnik za zdravstveno osebje. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2015.

ŠIMENC, Jana. Alergična družba: medicinskoantropološki pogled na alergije, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014, (znanstvena monografija).

ŠIMENC, Jana, AVSEC, Danica. Organ donation after euthanasia: views of professional community in Slovenia. V: WEIMAR, Willem, BOS, Michael A., BUSSCHBACH, Jan (ur.). Organ transplantation: ethical, legal and psychosocial aspects, Vol. III : Global issues, local solutions. Lengerich, Westf: Pabst Science Publishers, 2014, str. 284-289.

ŠIMENC, Jana. Odstiranje vprašanj ter preoblikovanje ločnic: medicinskoantropološki prispevek k razumevanju transplantacijske dejavnosti. Slovensko mladinsko gledališče, 2013/2014, 7, str. 40-45.

AVSEC, Danica, ŠIMENC, Jana. Donor programmes and public support for organ donation in Slovenia: reflections of Slovenija Transplant. V: RANDHAWA, Gurch, SCHICKTANZ, Silke (ur.). Public engagement in organ donation and transplantation: (from the ELPAT Public Issues Working Group). Lengerich [etc.]: Pabst Science Publishers, 2013, str. 114-123.

ŠIMENC, Jana. "dr.google.com". Etnolog. 2011, 21(72), str. 57-75.

ŠIMENC, Jana. Alergije: (psevdo)patologija. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 2009, 37(235/236), str. 181-189.

Življenjepis

Izobraževanje:

Jana Šimenc je diplomirala (2002) in doktorirala (2012) na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (smer kulturna antropologija). 

 

Zaposlitve:

Med leti 2006 in 2012 je bila redna ali honorarna sodelavka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo: v letu 2006/2007 je poučevala dodiplomske študente Medicinsko antropologijo ter od leta 2008 kot raziskovalka sodelovala na mednarodnih projektih. Od leta 2010 je strokovna sodelavka Zavoda Slovenija-transplant, kjer sodeluje pri kvalitativnih raziskavah o strokovnih, etičnih in javnih dilemah v transplantacijski dejavnosti, procesih osveščanja splošne javnosti ter mednarodnih projektih. Od leta 2015 je zaposlena na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU.  

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

medicinska antropologija • tehnologije in zdravstvo • transplantacijska dejavnost • biomedicina