Težave v duševnem zdravju migrantk_ov: izkušnje prepoznave in obravnave ( 01. oktober 2021 - 30. september 2024)
Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah ( research programme • 01. marec 2020 - 04. november 2022)

Dino Manzoni je zaposlen kot asistent na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU. Po izobrazbi je magister psihologije. V svoji magistrski nalogi je raziskoval fenomenološko konceptualizacijo afektov s posebnim ozirom na razpoloženje in emocije. Kot doktorski študent pripravlja disertacijo, v kateri poskuša prikazati genealogijo (erotične) ljubezni na zahodu ter formulirati in analizirati imanentna protislovja oz. aporije, ki so konstitutivne za samo idejo ljubezni. V doktorski nalogi se – v povezavi s problematiko ljubezni – skozi optiko psihoanalitičnega konceptualnega aparata ukvarja z analizo pojavov, kot so: transfer, narcizem, melanholija/depresija, tesnoba, ljubosumje, travma.

Izobraževanje:

oktober 2019–
Vpisal Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mentor doktorske disertacije: red. prof. dr. Mladen Dolar. Področje/tema: psihoanaliza, erotična ljubezen, zgodovina pojmov, analiza diskurza.

september 2019
Končal drugostopenjski magistrski študijski program Psihologija, na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Mentor magistrske naloge: izr. prof. dr. Bojan Musil. Komentor: doc. dr. Gorazd Andrejč. Področje/tema: psihologija afektov (s posebnim ozirom na razpoloženje), socialna psihologija, fenomenologija percepcije, gestalt psihologija.
Pridobil pedagoško-andragoško izobrazbo.

avgust 2017
Končal prvostopenjski univerzitetni študijski program Biopsihologija na Oddelku za psihologijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT). Mentor diplomske naloge: red. prof. dr. Ernest Ženko. Področje/tema: psihologija afektov, fenomenologija, religija, filozofija jezika.

Zaposlitve:

januar 2022–
Zaposlen kot asistent na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU.

marec 2021–september 2021
Zaključeno pripravništvo z opravljenim strokovnim izpitom iz zdravstva.
Zaposlen kot psiholog pripravnik – delo z osebami s psihično motnjo – na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPK Ljubljana). 

Raziskovalna področja
Psihologija S260

Ključne besede
duševno zdravje
motnje razpoloženja
izobraževanje