Anela Klemenc Bešo

Višja strokovna sodelavka + 386 1 4706 447

anela.klemenc-beso@zrc-sazu.si


Povezave


(v delu)

Anela Klemenc Bešo, rojena 1983, je univerzitetno diplomirana politologinja teoretsko analitske smeri Univerze v Ljubljani. Zaključila je propedevtiko psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani in je specializantka psihoanalitične psihoterapije.

Od leta 2018 je zaposlena na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU. Od 2011 do 2018 je bila strokovna vodja Asociacijo, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Od 2009 do 2011 je bila predstavnica za odnose z javnostmi Focusa, društva za sonaraven razvoj. Od 2005 do 2007 je sodelovala na projektu »Internacionalizacija visokega šolstva v JV Evropi« v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, v letih od 2007 do 2008 je bila članica izvršnega odbora European Students' Union. Delo na različnih domačin in mednarodnih projektih je obsegalo koordiniranje in izvajanje različnih strokovnih vsebinskih aktivnosti kakor tudi administrativno upravljanje projektov.

Zaključila je profesionalna usposabljanja: »Harvard Executive Education: Leadership, Organizing and Action« (izvajalec: Harvard Kennedy School, 2010), »Training course of facilitators in interculatural non-formal educational activities« (izvajalec: Svet Evrope, 2008), »Dober vodja: razvoj in nadgradnja temeljnih voditeljskih veščin in potencialov ekipe« in »Celosten organizacijski razvoj« (izvajalec: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS, 2016-2017).

 

 

Ključne besede
duševno zdravje • osebnostne motnje • motnje razpoloženja • (samo)stigma • izobraževanje