Višja strokovna sodelavka 

Telefon:
+ 386 1 4706 447
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost
Življenjepis

Anela Klemenc Bešo je univerzitetno diplomirana politologinja Univerze v Ljubljani. Zaključila je sledeča profesionalna usposabljanja: »Harvard Executive Education: Leadership, Organizing and Action« (izvajalec: Harvard Kennedy School, 2010), »Training course of facilitators in interculatural non-formal educational activities« (izvajalec: Svet Evrope, 2008), »Dober vodja: razvoj in nadgradnja temeljnih voditeljskih veščin in potencialov ekipe« in »Celosten organizacijski razvoj« (izvajalec: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS, 2016-2017). Svoje profesionalne kompetence je razvijala na različnih pozicijah v profesionalnih nevladnih organizacijah delujočih v nacionalnem, mednarodnem in lokalnih kontekstih. Od 2011 do 2018 je bila generalne sekretarka in projektna menedžerka Asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, kjer je vodila sledeče projekte: »Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij« (2018), »Asociacija, mreža NVO v kulturi – kultura za ustvarjalen razvoj« (2015-2018), »Umeščanje NVO v kulturi« (2014-2015), »Balkan Incentive Fund for Culture HUB« (2011-2012). Od 2009 do 2011 je bila predstavnica za odnose z javnostmi Focusa, društva za sonaraven razvoj. Od 2005 do 2007 je sodelovala na projektu »Internacionalizacija visokega šolstva v JV Evropi« v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, v letih od 2007 do 2008 pa je bila članica izvršnega odbora European Students' Union. Delo na različnih projektih je obsegalo koordiniranje in izvajanje različnih strokovnih vsebinskih aktivnosti kakor tudi administrativno upravljanje projektov.

Od 2018 je študentka propedevtike psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, od 2019 pa edukantka na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo.