Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce

Osnovni Podatki

Opis

V Sloveniji se zaradi pomanjkanja sistemskih in zavezujočih ravnanj obravnavanja žrtev nasilja v družini na področju zdravstvene dejavnosti to odraža tudi v slabši prepoznavi nasilja v družini, nedoslednem prijavljanju pojavov nasilja s strani zdravstvenih delavcev in nezadostnem medsektorskem sodelovanju. Zato bodo glavni cilji projekta priprava izobraževalnih vsebin za zdravstvene delavce, izboljševanje njihovih kompetenc na področju prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja, s posebnim poudarkom na delu z ranljivimi skupinami (migranti, Romi, brezposelni, starejši, ruralno prebivalstvo), spodbujanje medsektorskega sodelovanja ter seznanjanje s primeri dobre prakse na področju obvladovanja in preprečevanja nasilja v družini z Norveške.

V okviru projekta bomo izvedli usposabljanja za 1600 zdravstvenih delavcev iz vseh slovenskih regij ter pripravili izobraževalne vsebine in priročna orodja, ki bodo omogočala boljšo prepoznavanje ter učinkovitejšo obravnavo žrtev nasilja v okviru zdravstvene dejavnosti.

 

      


Rezultati

Plakat: Nasilje v družini je tudi javno zdravstveni problem.pdf

Obvestilo o projektu št. 1 (priponka pdf)

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi (priponka pdf)

Izobraževanja za zdravstveno osebje 

Namen izobraževanja je zdravstveno osebje opremiti z znanjem in komunikacijskimi veščinami za izboljšanje prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti. Izobraževanje med drugim izpolnjuje predpis ministrstva za zdravje, ki v Pravilniku o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti določa, da se morajo zdravstveni delavci na področju splošne oziroma družinske medicine, pediatrije, ginekologije, psihiatrije in patronažne službe, ter zdravstveni delavci v urgentnih oziroma travmatoloških ambulantah in oddelkih bolnišnic udeležiti izobraževanja o nasilju v družini vsakih pet let, v obsegu najmanj 5 ur. Hkrati prispeva k izvajanju predpisov glede zdravstvenega resorja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini.
 

Predstavitev preliminarnih rezultatov raziskave na III. Mednarodni znanstveni konferenci "IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE" (29. in 30. 6. 2015, Rakičan) (priponka pdf)

Obvestilo o projektu št. 2 (priponka pdf)

Vabilo na uvodno konferenco projekta (vabilo 1 pdfvabilo 2 pdf)

Obvestilo o projektu št. 3 (priponka pdf)

Obvestilo o projektu št. 4 (priponka pdf)

Obvestilo o projektu št. 5 (priponka pdf)

Obvestilo o projektu št. 6 (priponka pdf)

Zloženka - predstavitev izsledkov raziskave (priponka pdf)

Obvestilo o projektu št. 7 (priponka pdf)

Vabilo na zaključno konferenco projekta (priponka pdf)

Predstavitev prispevka z naslovom "Stališča zdravstvenega osebja do vloge zdravstva pri prepoznavi in obravnavi nasilja v družini v povezavi s srečevanjem nasilja v družini na delovnem mestu" na 7. mednarodnem kongresu psihologov (Kranjska Gora, 22. - 24. 9. 2016) (poster pdf)

Predstavitev projekta POND_SiZdrav na 11. slovenskih pedontoloških dnevih (Ljubljana, 30. 9. - 1. 10. 2016) (priponka_pdf)


Ključne povezave

Tip
Projekt

Ključne besede
zdravstvo
izobraževanje
žrtve nasilja v družini
agresivnost

Raziskovalna področja
Psihologija S260
Psihopatologija B650
Splošne biomedicinske vede B001
Medicina (človek in vretenčarji) B007
Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650
Splošna medicina, zdravniško izobraževanje B720