Izbrane publikacije

METIN, Ümit, BAYKOVA, Reny, GAIOSHKO, Dariia, KOLÁŘOVÁ, Monika, KORPINEN, Max, RAZUM, Josip, SMRKE, Urška. Giving work a rain check : relationship between soldiering and positive work outcomes within the job demands-resources model : work in progress report. Journal of European psychology students, ISSN 2222-6931, 22. jul. 2015, vol. 6, iss. 2, str. 90-94, ilustr. http://jeps.efpsa.org/articles/10.5334/jeps.da/, doi: 10.5334/jeps.da. [COBISS.SI-ID 38660909

 

Življenjepis

Izobraževanje:

2015 – ...: študentka doktorskega študija, program Humanistika in družboslovje, smer Družboslovna metodologija (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Področje/tema: Okoljska psihologija, psihološka metodologija, psihometrija

2012 – 2015: magisterij iz psihologije (2. bolonjska stopnja; Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Področje/tema: Okoljska psihologija, psihološka metodologija, psihometrija / »Ocenjevanje ustreznosti bivališča«

2008 – 2012: diploma iz psihologije (1. bolonjska stopnja; Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru)

Področje/ tema: Psihologija dela in organizacij, psihometrija / »Emocionalno delo v odnosu do afektivnosti, izgorelosti in karakteristik delovnega mesta«

 

Zaposlitve:

julij 2015 - ... - Asistentka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani

februar 2015 - junij 2015 - Svetovalka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani

Raziskovalna področja

Psihologija S260 

Ključne besede

psihologija