Karmen Urška Modic


+386 1 4706 450

karmen.modic@zrc-sazu.siPodročja raziskovalnega dela:
 
  • učinkovitost in spremembe v procesu psihoterapije, pomagajoči in zaviralni vidiki v psihoterapiji, terapevtska delovna zveza, čustveno procesiranje
  • zadovoljstvo z delom, stres in izgorelost na delovnem mestu, psihosocialna tveganja
  • prepoznava in obravnava vzorcev nasilja v družini

 

Raziskovalni projekti:

Kot vodja:

2014 – 2015: Kvalitativna analiza klientove izkušnje pomagajočih vidikov procesa integrativne psihoterapije

2014 – 2016: Učinkovitost in spremembe v procesu integrativne psihoterapije v povezavi s kvaliteto terapevtske delovne zveze in čustvenega procesiranja

Kot sodelavka:

2015 – 2016: Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce

2008 – 2011: Zadovoljstvo pri delu, stres, izčrpanost zaradi sočutja in izgorelost delavcev na področju zaposlitvene rehabilitacije in rehabilitacijskih svetovalcih Zavoda za zaposlovanje: predlagane strategije soočanja s stresom

2007 – 2010: Problematika psiholoških težav pri študentih 

 

Članstva:

Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA)

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP)

MODIC, Karmen Urška, ŽVELC, Gregor. Helpful aspects of the therapeutic relationship in integrative psychotherapy. International journal of integrative psychotherapy, ISSN 2156-9703, 2015, vol. 6, str. 1-25, ilustr. http://www.integrative-journal.com/index.php/ijip/article/view/103/67. [COBISS.SI-ID 59242594]

FRELIH, Tisa, ČERMAK HAUKO, Nika, MODIC, Karmen Urška, ŽVELC, Gregor. Merske karakteristike vprašalnika za merjenje izida terapije CORE-OM na študentski populaciji = Measurement characteristics of therapy outcome measure CORE-OM in a student population. Kairos, ISSN 1854-9373, 2015, letn. 9, št. 3, str. 65-80,81-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 58726754]

ZVER MAKOVEC, Melita, MODIC, Karmen Urška. Žrtve nasilja v družini : izkušnje, pričakovanja in mnenja glede možnih ovir pri obravnavi v okviru zdravstvene dejavnosti = Victims of domestic violence : experiences, expectations and opinions regarding possible obstacles in healthcare treatment. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). III. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 29. junij do 30. junij 2015. Rakičan: RIS Dvorec, 2015, str. 308-323, ilustr. [COBISS.SI-ID 38896685]

MODIC, Karmen Urška, ŠPRAH, Lilijana. Odzivanje zdravstvenega osebja v primerih nasilja v družini kot ga doživljajo žrtve = Health staff respond in cases of domestic violence as seen from the perspective of victims. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016, str. 224. [COBISS.SI-ID 39669805]

MODIC, Karmen Urška. Žrtve nasilja v družini. V: ŠIMENC, Jana (ur.). Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini : priročnik za zdravstveno osebje. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2015, str. 50-55, ilustr. http://www.prepoznajnasilje.si/docs/default-source/default-document-library/priro%C4%8Dnik-za-zdravstveno-osebje.pdf?sfvrsn=0. [COBISS.SI-ID 38895661]

MODIC, Karmen Urška, ŠPRAH, Lilijana. Odzivanje zdravstvenega osebja v primerih nasilja v družini kot ga doživljajo žrtve. Pond, ISSN 2463-7866, ilustr. http://www.prepoznajnasilje.si/docs/default-source/izdelki/modic-sprah-predavanje.pdf?sfvrsn=4. [COBISS.SI-ID 39683373]

MODIC, Karmen Urška. "Pozabljene" žrtve nasilja v družini. Pond, ISSN 2463-7866. http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevalno-gradivo-vsebine/obravnavanje-%C5%BErtev-nasilja-v-dru%C5%BEini-klini%C4%8Dni-znaki-in-poti# pznd. [COBISS.SI-ID 39576109]

MODIC, Karmen Urška. Primer dobre prakse : posttravmatska stresna motnja, disregulacija afekta in mejna osebnostna motnja. Pond, ISSN 2463-7866. http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevalno-gradivo-vsebine/obravnavanje-%C5%BErtev-nasilja-v-dru%C5%BEini-klini%C4%8Dni-znaki-in-poti# pts. [COBISS.SI-ID 39469613

Izobraževanje:

2012 – ...: Študentka doktorskega študija, smer: Aplikativne psihološke študije (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Področje/tema: Klinična psihologija / »Učinkovitost in spremembe v procesu integrativne psihoterapije«

2011: Diploma iz psihologije (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Področje/tema: Psihologija dela in organizacije / »Zadovoljstvo z delom, stres in izčrpanost delavcev na področju zaposlitvene rehabilitacije«

 

Zaposlitve:

2015 – ...: Asistentka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU, Ljubljana

2011 – 2013: Pripravnica v Psihiatrični kliniki Ljubljana, Ljubljana

2011:  Asistentka v Zasebni psihiatrični ambulanti, Ljubljana

1995 – 2004: Prokuristka in sodelavka v administrativno-kadrovski službi gostinskega podjetja

 

Drugo:

2013: Opravljen strokovni izpit za delo psihologa v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje)

2011 – ...: Študentka integrativne psihoterapije za pridobitev evropske diplome iz psihoterapije

2007 – 2010: Sodelavka v Študentski svetovalnici Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete in raziskovalno delo pod mentorstvom 

Raziskovalna področja
Psihologija S260
Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650

Ključne besede
nasilje v družini
duševno zdravje
stres in psihosocialna tveganja
Evalvacija psihoterapije