Skip to main content

Stres na delovnem mestu

Številne zdravstvene težave se povezujejo  tudi s psihosocialnimi tveganji, ki so jim v delovnem okolju izpostavljeni zaposleni. Razumemo jih predvsem kot  tiste vidike opravljanja dela, značilnosti zaposlenih in njihovih delovnih mest, klime v delovni organizaciji in širših sociodemografskih okoliščin, ki izzovejo prekomerni stres in posledično različne zaplete na področju psihičnega, fizičnega in socialnega zdravja delavcev kot tudi škode v delovni organizaciji, ki se pojavi zaradi izostankov z dela, zmanjšane storilnosti, fluktuacije idr. Raziskovalna skupina Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU je z namenom obvladovanja psihosocialnih tveganj v delovnem okolju razvila že več orodij, in sicer instrument IDTS (2012), orodje OPSA (2014) in spletno aplikacijo e-OPSA (2016), ki so prosto dostopna in na voljo vsem, ki želijo pri svojih zaposlenih izvesti presojo obremenitev na delovnem mestu in pripraviti ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

 

1) Spletna aplikacija e-OPSA (Orodje za celovito podporo promociji zdravja na delovnem mestu)

V sklopu projekta Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih je bila kot nadgradnja predhodnega orodja OPSA, izdelana spletna aplikacija e-OPSA. Na voljo je v treh različicah: za zaposlene v izbranih dejavnostih javnega sektorja, v zdravstveno-socialnih dejavnostih in ostalih sektorjih.

Aplikacija omogoča idelavo ocene tveganj za razvoj težav, povezanih s psihosocialnimi obremenitvami, s pomočjo samoocenjecalnega vprašalnika ter oblikovanje selektivnih ukrepov za obvladovanje stresa. Prav tako vključuje tudi kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu. Več o uporabi spletnega orodja e-OPSA preberie tukaj (pdf).

Do spletne aplikacije e-OPSA lahko dostopate na povezavi: www.opsa.si

Pred uporabo aplikacije e-OPSA priporočamo, da se seznanite z njenim namenom in načinom uporabe kar najdete v naslednjih priročnikih:

Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA (Prilagojena različica za izbrane dejavnosti zdravstvenega in socialnega sektorja) – pdf

Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA (Prilagojena različica za izbrane dejavnosti javnega sektorja) – pdf

Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA (Splošna različica za vse dejavnosti) – pdf

Vodnik v stroške in donosnost promocije zdravja – pdf

 

2) Orodje OPSA - Orodje za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma

V sklopu projekta Skrb za zdravje zaposlenih skozi usmerjeno obvladovanje psihosocialnih obremenitev je bilo kot nadgradnja instrumenta IDTS razvito novo orodje OPSA, ki omogoča:

  • izdelavo ocene tveganj za razvoj težav, povezanih s psihosocialnimi obremenitvami, ki so jim izpostavljeni zaposleni v delovnem okolju;
  • analizo zdravstvenega stanja in počutja zaposlenih;
  • oblikovanje usmerjenih ukrepov za obvladovanje psihosocialnih tveganj na 17 področjih psihosocialnih obremenitev;
  • izdelavo ocene za: doživljanje prekomernega stresa, zdravstvenega absentizma in prezentizma, izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu, fluktuacije ter razlogov zanjo in težav pri usklajevanju dela in družine.

 

Orodje OPSA sestavljajo:

1) Osnovni podatki o uporabi orodja OPSA (pdf)

2) Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja OPSA (pdf, 12 MB, 19.11.2014)

3) Vprašalnik OPSA (pdf), namenjen tiskanju ter ročnemu izpolnjevanju

4) Excelova datoteka (zip, 480 KB, 3.11.2014), namenjena vnosu in vrednotenju podatkov ter samodejni izdelavi ocene psihosocialnih tveganj, njihovih negativnih posledic ter oblikovanju ukrepov za njihovo obvladovanje. Uporaba datoteke je prilagojena za delo v okolju Windows, MS Office 2007 (Microsoft Office Excel 2007 ali v novejšem), zato ne deluje pravilno v starejših MS Office okoljih, kot tudi ne v okolju OpenOffice! Več o delu z excelovo datoteko najdete v priročniku (poglavje 3 Delo z excelovo datoteko orodja OPSA)

Pred uporabo orodja OPSA dobro preberite vsebino priročnika za njegovo uporabo. Ker bomo orodje OPSA v prihodnosti še dopolnjevali priporočamo, da si vedno pretočite najnovejšo različico datoteke.

 

3) Instrument IDTS - Orodje za prepoznavanje obremenitev na delovnem mestu in oceno poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic

Raziskovalna skupina Družbenomedicinskega inštituta je v sklopu projekta Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa, povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic (PPDZ-S) izvedla obsežno študijo pregleda slovenskih publikacij na temo poklicnega stresa in analizo regionalnih sociodemografskih, zdravstvenih in ekonomskih statistik, povezanih s širšim kontekstom pojavljanja poklicnega stresa in njegovih negativnih izidov.

Več o izsledkih projekta

Eden ključnih rezultatov projekta je bil tudi izdelava orodja, ki omogoča presojo vrste, intenzitete in škodljivih posledice bremen, ki jih doživljajo zaposleni zaradi izpostavljenosti različnim tveganjem v delovnem okolju, in širše. Orodje za prepoznavanje obremenitev na delovnem mestu in oceno poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic (skrajšano Instrument IDTS) je prilagojen uporabi v slovenskemu prostoru in je prosto dostopno orodje v elektronski obliki (Instrument IDTS_V1), ki ga sestavljajo:

1) Kratke osnovne informacije o uporabi instrumenta IDTS

2) Priročnik za uporabo instrumenta IDTS

3) Vprašalnik instrumenta IDTS, namenjen tiskanju ter ročnemu izpolnjevanju

4) Excelova datoteka za vnašanje podatkov iz tiskane verzije vprašalnika (ali za individualno izpolnjevanje vprašalnika Instrumenta IDTS neposredno v datoteko) in za vrednotenje podatkov. Uporaba datoteke je prilagojena za delo v okolju Windows, MS Office 2007 (Microsoft Office Excel 2007 ali v novejšem), zato ne deluje pravilno v starejših MS Office okoljih, kot tudi ne v okolju OpenOffice!

 

Instrument IDTS in orodje OPSA omogočata vnos podatkov in njihovo analizo zgolj za eno poklicno skupino. Če želite bolj kompleksno obdelavo podatkov, bolj poglobljeno analizo ter podrobnejšo primerjavo med več skupinami, vam pri tem lahko pomaga raziskovalna skupina Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU. V tem primeru nam lahko pišete na elektronski naslov: lilijana.sprah@zrc-sazu.si ali nas pokličete na telefonsko številko: +386 1 470 64 39.

Za vsakršne spremembe in prilagoditve instrumenta IDTS in orodja OPSA je treba pridobiti dovoljenje avtoric.