Le z drugimi smo

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

Opis

Cilj projekta »Le z drugimi smo« je usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Sodelavci iz Družbenomedicinskega inštituta v okviru projekta izvajamo izobraževanja iz področja nasilja v družini.

Več informacij o projektu na spletni strani Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije: http://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/le-z-drugimi-smo#v


Ključne besede
vzgoja in izobraževanje
medkulturna vzgoja
človekove pravice
izobraževanje
migracije
nasilje v družiniRaziskovalna področja
Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650
Medicina (človek in vretenčarji) B007
Splošne biomedicinske vede B001
Psihopatologija B650
Psihologija S260