Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
13. maj 2015–30. september 2021
Šifra:
C3330-16-269110
Opis

Cilj projekta »Le z drugimi smo« je usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Sodelavci iz Družbenomedicinskega inštituta v okviru projekta izvajamo izobraževanja iz področja nasilja v družini.

Več informacij o projektu na spletni strani Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije: http://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/le-z-drugimi-smo#v

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za izobraževanje

Raziskovalna področja

Psihologija S260 • Psihopatologija B650 • Splošne biomedicinske vede B001 • Medicina (človek in vretenčarji) B007 • Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650 

Ključne besede

nasilje v družini • migracije • izobraževanje • človekove pravice • medkulturna vzgoja • vzgoja in izobraževanje