Raziskovalna dejavnost
Izbrane publikacije

ROBERTS, Megan E., WAGNER, Lisa, ZORJAN, Saša, NÈMETH, Enikö, TOOR, Désie van, CZAPLINSKI, Michał. Testing the situationism scale in Europe : scale validation, self-regulation and regional differences. International journal of psychology, ISSN 0020-7594, 2015, [9 str.], ilustr., doi: 10.1002/ijop.12211.

ZORJAN, Saša. Shizofrenija. Esinapsa, ISSN 2232-4178, 2015, št. 10, avtorj. sl. http://www.sinapsa.org/eSinapsa/clanki/176/shizofrenija_vloga_genetikehttp://www.sinapsa.org/eSinapsa/clanki/178/shizofrenija_vloga_okolja. [COBISS.SI-ID 39108909

ZORJAN, Saša, KOŠIR, Katja. Stabilnost samospoštovanja v odnosu do narcisizma in psihološkega blagostanja = Self-esteem stability in relation to narcissism and psychological well-being. Psihološka obzorja, ISSN 1318-1874. [Tiskana izd.], 2012, letn. 21, št. 3/4, str. 5-14, tabele. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2012_3/zorjan_kosir.pdf.

Življenjepis

Izobraževanje:

2013 - 2015: MSc Cognitive and Clinical Neuroscience (Fakulteta za psihologijo in nevroznanost, Maastricht univerza)

2011 - 2014: Magisterij iz psihologije (II. bolonjska stopnja, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru)

2008 - 2011: Diploma iz psihologije (I. bolonjska stopnja, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru)

 

Zaposlitve:

oktober 2015 - ...: Asistentka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani

Raziskovalna področja

Psihologija S260 • Psihopatologija B650 • Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija B640 

Ključne besede

psihologija • psihopatologija • nevroznanost