Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
Mojca Z. Dernovšek
 
Trajanje:
15. september 2011–15. november 2011
Opis

V okviru elaborata je bilo opravljenih več primerjalnih analiz, ki se nanašajo na ocenjevanje obsega in bremena duševnih motenj v Sloveniji. Izvedene so bile tudi nekatere mednarodne  primerjave s Slovenijo z vidika povezanosti kvalitete življenja s pojavljanjem težav v duševnem zdravju. Zaradi socio-ekonomske in demografske heterogenost Slovenije, je bila opravljena analiza in primerjava razlik v tveganjih za razvoj težav v duševnem zdravju na ravni 12 statističnih regij. Pri tem je bila uporabljena prilagojena metodologija Indeksa boljšega življenja (OECD), ki glede na dostopne slovenske sociodemografske, gospodarske in zdravstvene statistike omogoča oblikovanje primerljivih dimenzij na področjih kot so: bivalni pogoji, dohodek, zaposlitvene razmere, socialne vezi, izobrazba in veščine, kvaliteta bivalnega okolja, vključenost državljanov v procese odločanja, zdravstveno stanje, zadovoljstvo, osebna varnost in ravnovesje delo-življenje. V okviru projekta je bila opravljena tudi študija skladnosti med številom bolnikov, ki iščejo pomoč na sekundarni ravni (psihiatrične ambulante) zaradi posamezne duševne motnje, s pričakovanim številom bolnikov s to motnjo, ter njune povezanosti z oceno kvalitete življenja prebivalcev v posameznih regijah Slovenije.

Rezultati

Ocena kazalnikov blagostanja na ravni statističnih regij v Sloveniji (NOVAK Tatjana, ŠPRAH Lilijana, FRIDL Jerneja). Prispevek na konferenci: 1st Chance4change International Conference Overcoming and Preventing Stress in the Individual & Quality of Life/Well-being in Urban Areas, Maribor, Slovenija, September 2012.

Članek: Blaginja prebivalcev Slovenije po regijah: Primerjava kazalnikov s poudarkom na zdravju

Elaborat: Ocena tveganj za razvoj težav v duševnem zdravju prebivalcev Republike Slovenije. Analiza tveganj za razvoj težav v duševnem zdravju prebivalcev Republike Slovenije v posameznih statističnih regijah s pomočjo prilagojene metodologije Indeksa boljšega življenja

Vodilni partner

Vodja projekta

Finančni vir

Ministrstvo za zdravje

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Psihologija S260 • Medicina (človek in vretenčarji) B007 • Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650 

Ključne besede

duševno zdravje • duševne motnje • OECD metodologija • statistične regije • dejavniki tveganja povezani z duševnimi motnjami