Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Managing Migration and its Effects in SEE - Transnational Actions towards Evidence Based Strategies
Kratica:
SEEMIG
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. junij 2012–30. november 2014
Opis

SEEMIG stremi k boljšemu razumevanju in obravnavi dolgoročnih procesov na področju migracij, človeškega kapitala in demografskih procesov v Jugovzhodni Evropi, kakor tudi njihovih učinkov na trge dela ter nacionalna in regionalna gospodarstva. Glavni cilj projekta je omogočiti javnim administracijam, da bodo na podlagi podatkov in empiričnih raziskav lahko razvijale in uporabljale svoje politike in strategije.

 

Ključne povezave

Vodja projekta

Partnerji

Uprava okrožja Montana, Bolgarija • Svet okroožja Harghita, Romunija • Inštitut za ekonomska raziskovanja, Slovenija • Inštitut za informatiko in statistiko, Slovaška • Inštitut za družbene vede, Srbija • Mariborska razvojna agencija, Slovenija • Občina Kanjiža, Srbija • Občina Pécs, Madžarska • Občina Sfântu Gheorghe, Romunija • Nacionalni statistični inštitut Republike Bolgarije, Bolgarija • Šola za lokalni razvoj, Univerza Trento, Italija • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija • Statistični urad Republike Srbije, Srbija • Romunski inštitut za raziskave narodnih manjšin, Romunija • Mestni svet Turčianske Teplice, Slovaška • Univerza na Dunaju – Oddelek za geografijo in regionalne raziskave, Avstrija

Raziskovalna področja

Sociologija S210 

Ključne besede

migracije • trg dela • statistika migracij • migracijska politika