Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Comparative Effectiveness Research on Psychiatric Hospitalisation by Record Linkage of Large Administrative Data Sets
Kratica:
CEPHOS-LINK
Sodelavci:
, , ,
Mojca Z. Dernovšek
 
Trajanje:
1. april 2014–31. marec 2017
Šifra:
603264
Opis

Kljub temu, da so v zadnjih desetletjih službe na področju psihiatrične oskrbe doživele velike spremembe, je število psihiatričnih bolnišničnih sprejemov in ponovnih hospitalizacij v večini držav še vedno visoko, vzroki za to pa slabo razumljeni.

Ponavljajoči sprejemi v bolnišnice korenito posežejo v pacientovo življenje na več ravneh, zato nenačrtovane ponovne bolnišnične sprejeme ni moč razlagati kot odraz učinkovite in kakovostne psihiatrične oskrbe.

Namen projekta CEPHOS-LINK je primerjati različne tipe zdravstvenih intervencij glede na razlike v ponovnih bolnišničnih sprejemih odraslih bolnikov, odpuščenih iz bolnišnice s psihiatrično diagnozo.

Rezultati projekta CEPHOS-LINK  bodo nadgradili spoznanja na področju ponovnih bolnišničnih sprejemov in pomagali odločevalcem na področju duševnega zdravja s priporočili, smernicami in spletnimi orodji za podporo pri sprejemanju odločitev.  Še posebej zanimivi bodo rezultati projekta za raznolike deležnike  vladnih služb in načrtovalce storitev na področju duševnega zdravja v okviru  nevladnih organizacij. 

Razširjeni povzetek projekta (pdf)

 

Rezultati

1. novica o projektu (newsletter; pdf)

Letak (pdf)

2. novica o projektu (newsletter; pdf)

 

Predstavitev prispevka z naslovom "Napovedniki ponovnih hospitalizacij pri pacientih, odpuščenih s psihiatrično diagnozo" (U. Smrke, L. Šprah, A. Korošec in M. Zaletel) na 3. Rostoharjevih dnevih. Ljubljana, 2. - 3. december 2016

 

Predstavitev prispevka z naslovom "Organisation of data analyses and measuring of comorbidity/multimorbidity" (L. Šprah) na konferenci: European Health Systems: Past, Present and Future: Technology meets Health System Research. Dunaj, 12. oktober 2016.

Kratka obvestila o rezultatih projekta:

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska komisija (7. okvirni program)

Raziskovalna področja

Psihologija S260 • Medicina (človek in vretenčarji) B007 

Ključne besede

skrb za duševno zdravje • skupnostna oskrba • stalnost oskrbe • ponovni bolnišnični sprejem • primerjalna raziskava učinkovitosti • povezovanje zapisov • uspešnost zdravstvenega sistema