Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Comparative Effectiveness Research on Psychiatric Hospitalisation by Record Linkage of Large Administrative Data Sets
Kratica:
CEPHOS-LINK
Sodelavci:
, , ,
Mojca Z. Dernovšek
 
Trajanje:
1. april 2014–31. marec 2017
Šifra:
603264
Opis

Kljub temu, da so v zadnjih desetletjih službe na področju psihiatrične oskrbe doživele velike spremembe, je število psihiatričnih bolnišničnih sprejemov in ponovnih hospitalizacij v večini držav še vedno visoko, vzroki za to pa slabo razumljeni.

Ponavljajoči sprejemi v bolnišnice korenito posežejo v pacientovo življenje na več ravneh, zato nenačrtovane ponovne bolnišnične sprejeme ni moč razlagati kot odraz učinkovite in kakovostne psihiatrične oskrbe.

Namen projekta CEPHOS-LINK je primerjati različne tipe zdravstvenih intervencij glede na razlike v ponovnih bolnišničnih sprejemih odraslih bolnikov, odpuščenih iz bolnišnice s psihiatrično diagnozo.

Rezultati projekta CEPHOS-LINK  bodo nadgradili spoznanja na področju ponovnih bolnišničnih sprejemov in pomagali odločevalcem na področju duševnega zdravja s priporočili, smernicami in spletnimi orodji za podporo pri sprejemanju odločitev.  Še posebej zanimivi bodo rezultati projekta za raznolike deležnike  vladnih služb in načrtovalce storitev na področju duševnega zdravja v okviru  nevladnih organizacij. 

Razširjeni povzetek projekta (pdf)

 

Rezultati

1. novica o projektu (newsletter; pdf)

Letak (pdf)

2. novica o projektu (newsletter; pdf)

 

Predstavitev prispevka z naslovom "Napovedniki ponovnih hospitalizacij pri pacientih, odpuščenih s psihiatrično diagnozo" (U. Smrke, L. Šprah, A. Korošec in M. Zaletel) na 3. Rostoharjevih dnevih. Ljubljana, 2. - 3. december 2016

 

Predstavitev prispevka z naslovom "Organisation of data analyses and measuring of comorbidity/multimorbidity" (L. Šprah) na konferenci: European Health Systems: Past, Present and Future: Technology meets Health System Research. Dunaj, 12. oktober 2016.

Kratka obvestila o rezultatih projekta:

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska komisija (7. okvirni program)., Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Raziskovalna področja

Psihologija S260 • Medicina (človek in vretenčarji) B007 

Ključne besede

skrb za duševno zdravje • skupnostna oskrba • stalnost oskrbe • ponovni bolnišnični sprejem • primerjalna raziskava učinkovitosti • povezovanje zapisov • uspešnost zdravstvenega sistema