Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. oktober 2006–30. september 2008
Šifra:
V4-0360 (C)
Opis

Projekt raziskuje, kako kmečke družine razrešujejo protislovje ohranjanja družinske tradicije in težnje posameznikov po samo-uresničitvi. Osredotoča se na proučevanje družinske klime, ki omogoča oz. ovira predajo kmetije in na pomen subvencij (pomoč mladim kmetom pri predaji kmetije in zgodnje upokojevanje kmetov) pri odločitvi posameznika za ohranitev družinske kmetije.

Ključne povezave

Vodilni partner

Finančni vir

Ministrstvo za kmetijstvo

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Sociologija S210 

Ključne besede

Biotehniške vede • kmetija • gospodinjstvo • medgeneracijski odnosi • odnosi med spoloma • delitev dela • odločanje • rodnost • starševstvo • ukrepi kmetijske politike