Rodnostno vedenje Slovencev. Nacionalno poročilo

Avtorji: Majda Černič Istenič, Mateja Kožuh-Novak, Dunja Obersnel Kveder, Milivoja Šircelj, Vasja Vehovar
Leto: 1998


Publikacija predstavlja rezultate raziskave Rodnostno vedenje Slovencev, ki so po kriterijih mednarodnega projekta Fertility and Family Survey in Countries of ECE Region (FFS) urejeni kot nacionalno poročilo. Besedilo publikacije daje ob pomoči številnih spremljajočih tabel in grafikonov vpogled v osnovne značilnosti rodnostnega vedenja današnjih moških in žensk v Sloveniji, ki so sedaj v rodnem obdobju. Prikazane so značilnosti lastnih gospodinjstev ter doma staršev generacij, rojenih med leti 1950 do 1980, trendi v njihovem partnerskem življenju, spreminjanje njihovega dejanskega in želenega števila otrok, spolnega in kontracepcijskega vedenja, stališč do otrok ter do družine, starševstva in zakonske zveze ter vključenosti mater v izobraževalni proces in na trg delovne sile. Poleg tega daje publikacija tudi osnovne informacije o metodološkem delu poteka raziskave in značilnostih vzorčne populacije.

Ključne besede
načrtovanje družine
nataliteta
raziskovalni podatki
rodnost
rodnostno vedenje
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR