Naslov:
Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA. Prilagojena različica za dejavnosti javnega sektorja
Avtorice:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Prilagojena različica e-OPSA je namenjena zaposlenim v izbranih dejavnostih javnega sektorja ((javna in državna uprava, lokalna samouprava, nekateri javni zavodi in agencije). Priročnik je poleg tega, da seznanja uporabnike s problematiko psihosocialnih obremenitev, ki jih doživljajo zaposleni tako v svojem delovnem okolju kot izven njega, tudi uporaben pripomoček pri oblikovanju različnih preventivno promocijskih ukrepov, usmerjenih v izboljševanje zdravja zaposlenih in njihovega počutja v delovnem okolju. Osnovan je na interaktivnih poglavjih in vključuje tudi povezave do uporabnih spletnih strani iz področja promocije zdravja, ki olajšajo strokovnjakom za zdravje in varnost pri delu pripravo ustreznih ukrepov ter z njimi povezanih dejavnosti, kot jih narekujejo sodobne smernice na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. Posebno poglavje priročnika je namenjeno navodilom za delo s spletnim orodjem e- OPSA, s pomočjo katerega se izdela ocena psihosocialnih obremenitev zaposlenih in tveganja za razvoj prekomernega stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije ter izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu.

Priročnik je sestavni del novega, prosto dostopnega spletnega orodja za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma (e-OPSA; www.opsa.si).

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-946-6

Specifikacija

internetna objava • pdf • 100 strani