Od seznanjenosti s težavami v duševnem zdravju do učinkovitega odzivanja z manj stigme. Zdaj je čas, da znanje prenesemo v prakso!
From Mental Health Awareness To Effective Responses With Less Stigma. Now is the time to put knowledge into practice!


Uredila: Lilijana Šprah
Leto: 2022


Večavtorska monografija preglednih in izvirnih znanstvenih prispevkov je nastala v sklopu inovativnega promocijsko preventivnega programa Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA). Izvajalke in izvajalci programa OMRA so v njej pripravili 16 znanstvenih prispevkov s področja duševnega zdravja, osebnostnih motenj, stigmatizacije duševnih motenj in evalvacije učinkov programa OMRA. Tri prispevke so na osnovi lastnega znanja in izkušenj na področju duševnega zdravja napisale zunanje avtorice.
Avtorice in avtorji publikacije se zavedajo, da zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč je tudi telesno in duševno blagostanje. S tem nista mišljeni neprestana vzhičenost in sreča, temveč tako stanje, v katerem se lahko oseba dobro sooča z izzivi vsakodnevnega življenja. V nasprotju s telesnimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen, je duševno zdravje mnogo težje opredeliti, zato želijo bralcem in bralkam tudi s tako knjigo dvigniti raven obveščenosti o pomenu duševnega zdravja. V knjigi bo vsakdo našel kaj zanimivega in poučnega ter to znanje prenesel tudi v prakso.Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT. PROGRAM OMRA NA PREPIHU MED EPIDEMIJO IN PRIZADEVANJI ZA DVIG PISMENOSTI O DUŠEVNEM ZDRAVJU
Lilijana Šprah

PREDGOVOR. PROGRAM OMRA ZA KULISAMI
Anja Ibrčič

STARA IN NOVA KLASIFIKACIJA OSEBNOSTNIH MOTENJ – POMEN ZA KLINIČNO DELO / Old and new classification of personality disorders – significance for clinical work
Mojca Zvezdana Dernovšek

EVOLUCIJSKI VIDIKI OSEBNOSTNIH MOTENJ / Evolutionary aspects of personality disorders
Malka Čeh

KRATEK PREGLED PSIHODINAMSKEGA POGLEDA NA OSEBNOSTNE MOTNJE / A brief overview of the psychodynamic view of personality disorders
Anela Klemenc Bešo

OSEBNOSTNE MOTNJE IN KOMORBIDNOST / Personality disorders and comorbidity
Mojca Zvezdana Dernovšek

UČINKOVITOST PSIHOTERAPIJE PRI OBRAVNAVI OSEBNOSTNIH MOTENJ / Effectiveness of psychotherapy in the treatment of personality disorders
Luka Agrež

PSIHOANALITIČNO DELO Z METAFORO PRI OBSESIVNO KOMPULZIVNI MOTNJI / Psychoanalytic work with metaphor in obsessive-compulsive disorder
Urška Battelino

DRUŽBENI MEDIJI IN NARCIZEM: PRODUKTIVNI KAOS ZNANOSTI V NASTAJANJU / Social media and narcissism: productive chaos of science in the making
Jernej Kaluža

VPLIV PSIHOEDUKACIJSKIH DELAVNIC »ČUSTVENI VRTILJAK ODNOSOV: PREPOZNAJMO OSEBNOSTNE MOTNJE MED NAMI« NA RAVEN PISMENOSTI O OSEBNOSTNIH MOTNJAH / The impact of the psychoeducational workshops "Emotional carousel of relationships: let's recognize personality disorders among us" on the level of literacy about personality disorders
Lilijana Šprah

EVALVACIJA UČINKA SPLETNIH DELAVNIC »STRES POVZROČA STISKE, OKREPITE SVOJE MOČI!« NA RAVEN PISMENOSTI O MOTNJAH RAZPOLOŽENJA / Evaluating the impact of online workshops »Stress Worries, Strengthen Your Strengths!« on the level of mood disorders literacy
Lilijana Šprah

POVEZANOST STEREOTIPOV, PREDSODKOV IN DISKRIMINATORNEGA VEDENJA Z IZBRANIMI SOCIODEMOGRAFSKIMI SPREMENLJIVKAMI V SKUPINI UDELEŽENCEV IN UDELEŽENK OMRA DELAVNIC / The association of stereotypes, prejudice, and discriminatory behavior with selected sociodemographic variables in the group of OMRA workshop participants
Lilijana Šprah

SPOROČILA UDELEŽENCEV IN UDELEŽENK OMRA DELAVNIC O MOTNJAH RAZPOLOŽENJA, OSEBNOSTNIH MOTNJAH IN STIGMI / Messages of attendees of OMRA workshops on mood disorders, personality disorders and stigma
Sanja Cukut Krilić

MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA IN STIGMA: ALI SMO RES SAMI ODGOVORNI ZA (SAMO)STIGMO? / Borderline personality disorder and stigma: are we really responsible for self-stigma?
Dino Manzoni

STIGMA IN OVIRE PRI ISKANJU POMOČI MED BEGUNCI IN BEGUNKAMI / Stigma and barriers to help seeking among refugees
Sanja Cukut Krilić

DEMENCA IN STIGMA / Dementia and stigma
Lucija Grkman, Nina Mavrič, Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič

PODEŽELSKI ZDRAVNIKI ŠIRŠE O TRPLJENJU LJUDI, KI KMETUJEJO / Medical reflections on the suffering of farmers beyond the symptoms
Duška Knežević Hočevar

OCENA POTREB: IZKUŠNJE PACIENTOV Z OBRAVNAVO V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH / Needs assessment: Patient reported experience measures within adult Mental Health Centre
Irena Makivić

DUŠEVNE TEŽAVE IN FILOZOFIJA / Mental problems and philosophy
Barbara Vogrinec Švigelj

PORTRET OSEB S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU V FILMIH IN NJIHOV UČINEK NA ZAZNAVO ŠIRŠE JAVNOSTI / The portrayal of people with mental health problems in films and its impact on public perception
Oreški Suzana

POVEZANOST TEŽAV V DUŠEVNEM ZDRAVJU IN PANDEMIJE COVID-19 / The connection between mental health problems and the COVID-19 pandemic
Anja Ibrčič, Lilijana Šprah


Ključne besede
duševno zdravje
evalvacija
motnje razpoloženja
OMRA
zdravstvena pismenost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR