Digitalni begunci. Transformacije migracijskih poti ali ko pametni telefon nadomesti kovček

Avtorici: Sanja Cukut Krilić, Simona Zavratnik
Leto: 2020


Pametni telefon je postal eden od glavnih označevalcev prostorskih kot tudi digitalnih migracijskih poti, ki jih vedno bolj določajo tudi tehnologije, platforme in omrežja. Tovrstne poti postajajo vedno bolj nevarne in negotove in pričajo o strukturni kriminalizaciji in nadzoru oseb na poti, a hkrati odpirajo pomembna vprašanja o avtonomiji in delovalnosti posameznikov in posameznic kot odzivu na vedno bolj omejevalne migracijske in mejne politike. Monografija s poudarkom na gibanju beguncev in begunk čez meje nacionalnih držav analizira tovrstne transformacije. Gre zlasti za premislek o konceptu ranljivosti (predvsem žensk in otrok), za analizo percepcij migrantov in beguncev s strani javnosti in za refleksije podnebnih sprememb in ideje podnebnih beguncev, ki postavljajo pod vprašaj temeljne klasifikacijske mehanizme konstruiranja bolj ali manj ‘legitimnih’ skupin migrantov in migrantk. V tem oziru se avtorici zavzemata za več solidarnosti pri gibanju posameznikov skozi ‘pregrade’ in ‘nasilne meje’ sodobnih nacionalnih držav.Kazalo vsebine

PREDGOVOR

MEJE, ZIDOVI, REZALNE ŽICE
Uvod: od »e-meje« do rezalnih žic
Šengenska e-meja ali premik k elektronskim zidovom
Koridor, balkanska begunska pot (2015)
Sklepni premislek: meje in nepravične geografije

PAMETNI TELEFONI, DIGITALNI BEGUNCI
Uvod: ambivalentnost digitalnega sveta v realnosti beguncev
Begunci in digitalne (ne)enakosti – pregled sodobnega raziskovanja
Uničevanje pametnih telefonov: izbris e-sledi o obstoju beguncev
Sklepni premislek: izbris beguncev na digitalnih poteh

AVTONOMIJA POTI. RANLJIVOSTI NA POTEH
Uvod: nacionalne države in mehanizmi klasifikacij
Tranzitne migracije: »varen koridor« na balkanski poti in avtonomija gibanj
Ali je spol pomemben pri govoru o beguncih?
Avtonomne migracije otrok, pogled z vidika otrok brez spremstva
Sklepni premislek: spremenjeno pojmovanje ranljivosti

JAVNO MNENJE. ONI, TUJCI
Uvod: tujec in »kultura strahu«
Javno mnenje in klasificiranje migrantov skozi družbene krize
SJM: modul »odnos do priseljevanja«
»Migracije – meje – javno mnenje«: analiza podatkov 2002–2016
Sklepni premislek: razdeljeno javno mnenje

OKOLJSKE MIGRACIJE. PRAVICA »DO MESTA«
Uvod: ranljivost ljudi, okolja in (družbena) pravičnost
Okoljske spremembe in migracije: diskusija o »podnebnih beguncih«
Kritika: od milijonov h konceptualnim premislekom
Okoljski migranti, okoljski begunci: težišče na podnebnih spremembah
Sklepni premislek: podnebna pravičnost za okoljske migrante/begunce

SLOVENIJA. REFLEKSIJE MIGRACIJSKIH POTI
Uvod: od notranjih k mednarodnim migracijam
Zgodovinski kontekst: Jugoslavija, Nemčija, »gastarbajterji«
Mejnik 1991, država in »začasni begunci« iz nekdanje države
Evropeizacija, državljani tretjih držav in »novi tujec«
Opomba: migranti in identitetna razlika »mi vs. oni«
Sklepni premislek: »krizni menedžment« migracij in žica ob Kolpi

SKLEP. VEČ MIGRACIJ, VEČ SOLIDARNOSTI

Angleški povzetek
Viri in literatura
Stvarno in imensko kazalo
O avtoricah
 Še ...

Gorazd Rečnik: Digitalni begunci - ko pametni telefon nadomesti kovček; Radio Slovenija 2, Val 2020 1.7.2020Redna cena
15,00 €

Spletna cena
13,50 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
begunci
mednarodne migracije
sociologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR