Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
dr. Mojca Z. Dernovšek
 
Trajanje:
22. september 2011–15. november 2012
Opis

Opis: Izobraževalni program v okviru programov varovanja in krepitve zdravja vključuje vrsto promocijsko preventivnih aktivnosti, namenjenih osebam z motnjami razpoloženja in njihovim svojcem s ciljem vzdrževanja stabilnega razpoloženja in boljše kvalitete življenja.

 

Vodilni partner

Vodja projekta

Finančni vir

Ministrstvo za zdravje

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Psihologija S260 • Medicina (človek in vretenčarji) B007 • Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650 

Ključne besede

depresivna motnja • bipolarna motnja • psihoedukacija • kvaliteta življenja • Raziskovalno področje: preventiva in promocija zdravja