Zdravje v žepu in na spletu: kritična preizpraševanja sodobnih naprednih orodij in tehnoloških intervencij na področju zdravstva

Osnovni Podatki

 • Vodja programa na ZRC

  Dr. Jana Šimenc
 • Šifra

  Z6-7452

 • Trajanje programa

  01. januar 2016 – 31. december 2017
 • Finančni vir

  ARRS


Opis

Zajema nas tretji val integracij tehnologij v zdravstvu, ki ne vključuje zgolj procesov digitalizacije, prenosa in urejanja zdravstvenih informacij (e-zdravje), temveč gre za širši koncept, v katerega se vključujejo tako deležniki z drugih sektorjev kot tudi uporabniki (m-zdravje). Dogaja se tudi izjemen razmah razvoja in trga spletnih aplikacij na mobilnih napravah. Gre za področje, ki potrebuje več kulturnoantropološke raziskovalne pozornosti.

Projekt bo prispeval k izboljšanju razumevanja širših družbenokulturnih okoliščin v procesih ustvarjanja kibermedicine. Dinamika pri integraciji digitalnih tehnologij na področje zdravstva bo prikazana tudi s pomočjo izbranih reprezentativnih študij primerov. Pri raziskovanju bodo uporabljeni kvalitativni medicinskoantropološki metodološki prijemi. Z vpletanjem spleta v etnografsko delo, bo raziskava tudi metodološki prispevek k t.i. digitalni/spletni/mrežni/virtualni etnografiji.

Več o projektu 

Če vas zanima interdisciplinarno sodelovanje, več o poteku raziskave ali preliminarnih rezultatih projekta, pišite na jana.simenc@zrc-sazu.si

 

 


Rezultati

Na znanstvenem simpoziju »Etnografija 2.0.: novi pristopi za razumevanje načinov življenja«, ki je potekal 31. maja 2018 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, je Jana Šimenc v referatu »Raziskovanje nastajanja digitalnega zdravja v Sloveniji« predstavila nekaj metodoloških in vsebinskih izsledkov podoktorske raziskave. Več na: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=82&id_informacija=7028

Raziskovalka je 21. 5. 2018 z referatom "Facebook je moja gverila: o načinih, kako Facebook soustvarja bolezensko izkušnjo" sodelovala na mednarodni konferenci 17. Lošinjski dnevi bioetike »Integrativna etika in nova epoha«. Več na: http://www.hrfd.hr/17-losinjski-dani-bioetike/.  

23. februarja 2018 je bil na spletni strani STAZnanost objavljen intervju z raziskovalko: http://znanost.sta.si/2484549/nove-tehnogolije-in-digitalizacija-izziv-za-prihodnost-medicine-in-zdravstva

16. februarja 2018 je Jana Šimenc kot predstavnica raziskovalne skupnosti sodelovala na 2. nacionalnem srečanju ključnih deležnikov projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All), ki je potekalo na Fakulteti za družbene vede. Delavnica je potekala v formatu »Design Thinking-a« in je združevala posameznike s področja gospodarstva, raziskovanja, civilne družbe in javnega sektorja. Več o projektu: https://www.interregeurope.eu/ithaca/

Od 25. do 26. januarja 2018 je na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani potekala 2. mednarodna znanstvena konferenca HealthOnline z naslovom Vloga pacienta v digitalni dobi. Raziskovalka je predstavila referat Pametni in zdravi: o inovacijah in programiranju prihodnosti. Več od dogodku najdete na spletni strani: https://www.healthonlinezf.eu/.

Na povabilo prof. Daniel Millerja (University College London, VB), vodje projekta Smart Phones, Smart Aging and mHealth (finančna shema Horizon 2020, ERC) je raziskovalka 10. januarja 2018 z referatom Fieldwork impressions: on smart phones, (health)care, and start-ups in Slovenia predstavila izbor raziskovalnih rezultatov dvanajstim ključnim članom in članicam mednarodne ekipe. Zaradi razpršenosti raziskovalne ekipe po različnih lokacijah sveta je dvo-urno srečanje potekalo prek Skypa. 

6. decembra 2017 je raziskovalka sodelovala na letnem dogodku iniciative Healthday.si - Lateralni pristopi k inovacijam v zdravstvu. V predavanju z naslovom O inovacijah v zdravstvu ter vzpostavljanju kulture digitalnega zdravja je osvetlila antropološki pogled na prenos novih tehnologij in inovacij v medicinsko prakso. Več poudarkov je namenila tematikam ustvarjanja bližnje prihodnosti, zbiranja (masovnih) podatkov ter optimizaciji. Kratko poročilo ter videoposnetek dogodka je objavljen tudi http://www.healthday.si/.

Raziskovalka je članica slovenske enote mednarodne mreže Unesco katedre za bioetiko BIOETOS. Z referatom Neenakosti v kontekstih digitalnega zdravja je sodelovala na simpoziju Enakost, pravičnost, enakopravnost, ki je potekal 19. oktobra 2017 ob obeleževanju svetovnega dneva bioetike. V referatu je poudarila, da je digitalno zdravje hitro postalo in ostalo simbol demokratizacije zdravstvene oskrbe in opozorila na pomanjkljivo materialistično razumevanje vnašanja tehnoloških intervencij v družbenosti. Tehnologije ne rešuje problemov, ki že obstajajo, a hkrati imajo potencial za rušenje obstoječih centrov moči in neenakosti. Sodobne družbeno-materialne infrastrukture se torej ohranjajo, počasi zbledijo ali izginevajo, vzpostavljajo se nova razmerja in ontološke kompleksnosti. Več o dogodku: http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/Novice/vabilo_na_svetovni_dan_bioetike.pdf

Na mednarodni konferenci Materialna kultura, ki je potekala 27. in 28. septembra 2017 v Ljubljani, je bila Jana Šimenc moderatorka 1. tematskega sklopa o Telesu in čutilih (namesto Sarah Lunaček). Več o dogodku: http://www.materialnakultura.si/

Junija 2017 je izšla nova številka Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ki med drugim vsebuje izjemno zanimiv tematski sklop (6 izvirnih znanstvenih člankov ter intervju) Meandri medicinske antropologije gostujočih urednic Jane Šimenc in Uršule Lipovec Čebron. Jana Šimenc je poleg uvodnika (v soavtorstvu s sourednico) objavila članek Sinhronizacija digitalnosti v medicinski praksi ter poglobljen intervju z raziskovalcem Borutom Telbanom z naslovom Skozi medicinsko antropologijo lahko zaobjameš celotno družbo in celotno kulturo. Vabljeni k branju tudi drugih razprav o raziskovanju izkustva slišanja glasov, znamenj in videnj; verovanja in učinkovitosti v kontekstu materialnosti praks zdravljenj v vasi Awim na Papui Novi Gvineji; spregledanega družbenega trpljenja kmetov; “opolnomočenja” bolnikov z diabetesom (tipa 2) ter o zdravstvenih vidikih migracij: http://www.sed-drustvo.si/publikacije/glasnik-slovenskega-etnoloskega-drustva.

Kaj je raziskovalka povedala v intervjuju Digitalizacija nas prevzema preveč na lahko si lahko preberete v tematski številki Delavska enotnost (izšla junija 2017), ki je bila namenjena premislekom o prihodnosti dela  ali tukaj.

Z referatom »Dubbing national eHealth project: the case of Slovenia« je raziskovalka sodelovala na mednarodni konferenci o zdravju v digitalni dobi v sklopu transdisciplinarne raziskovalne mreže Navigating knowledge landscapes, ki je potekala od 27. do 29. aprila 2017 v Haldnu (Norveška). Več o dogodku (program, zbrani povzetki in predstavitve) ter članih in dejavnosti raziskovalne mreže na http://knowledge-landscapes.hiim.hr/.    

O nestrinjanju z obstoječo raziskovalno politiko, o problematiki projektnega dela, ki ne zagotavlja kontinuitete temeljnega raziskovanja, o položaju mlajše generacije raziskovalcev (do 10 let po doktoratu), o birokratskem discipliniranju znanstvene misli ter o pomanjkanju samokritičnosti in družbeno-odgovornega delovanja v raziskovalni sferi in drugem je raziskovalka podala daljše mnenje na novinarski konferenci v sklopu dogodka Shod za znanost (ogled posnetka je mogoč na FB profilu ZRC SAZU ali Shod za znanost). Krajši izsek je bil objavljen 14. 4. v Dnevnikovem Objektivu v članku Uroša Škerla Krambergerja z naslovom Znanstveniki gredo na ulice https://www.dnevnik.si/1042769010/Slovenija/znanstveniki-gredo-na-ulice-kako-to-da-politiki-ne-razumejo-pomena-znanja-morda-zato-ker-ne-vedo-da-ne-razumejo.    

V Delovi prilogi Svet kapitala je v članku Pije Kapitanovič »K zdravniku kar po spletu« (13. 4. 2017) objavljen tudi raziskovalkin krajši kritičen razmislek o digitalnem zdravju. Več na www.svetkapitala.delo.si. 

29. marca 2017 je raziskovalka poleg prof. dr. Dragana Petrovca (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), dr. Erika Breclja (Onkološki inštitut Ljubljana), Andraža Zorka (Valicon), dr. Matjaža Ličerja (Nacionalni inštitut za biologijo) ter dr. Marije Anderluh (Univerzitetni klinični center Ljubljana) sodelovala pri okrogli mizi Komu verjeti?, ki je potekala v sklopu dogodkov Znanost na cesti. Videoposnetek ter več o dogodku je  na voljo na http://www.znanostnacesti.si/komu-verjeti.aspx.

Na spletnem (eksperimentalnem) portalu www.Allegralaboratory.net, ki odpira možnosti povezovanj med akademskim ter družbeno angažiranim razpravljanjem,  je v tematskem sklopu o spolu objavljena raziskovalkina recenzija monografije Keneth H. Kolb: Moral Wages: The Emotional Dilemmas of Victims Advocacy and Counseling (2014). Več na: http://allegralaboratory.net/review-moral-wages-the-emotional-dilemmas-of-victims-advocacy-and-counseling/.

Raziskovalka je z referatom »Nove tehnologije in digitalno v resničnih ambulantah: opažanja iz prakse in kritična razmišljanja zdravniške stroke« sodelovala na mednarodni znanstveni konferenci Internet spreminja vedenje in vloge v zdravstvu, ki je potekala 27. januarja 2017 na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Več na www.healthonline.si.

Raziskovalka je 19. oktobra 2016 z referatom Pokrajine velikih podatkov in medicine sodelovala na dogodku ob Svetovnem dnevu bioetike, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Več o dogodku na http://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/dogodek-ob-svetovnem-dnevu-bioetike-2016-lovekovo-dostojanstvo-in-lovekove-pravice.     

3. septembra 2016 je bil v tiskani in spletni ediciji Dnevnikovega Objektiva objavljen daljši intervju z raziskovalko: https://www.dnevnik.si/1042750360/zdravje/arhiv/jana-simenc-za-vsako-zdravstveno-tezavo-raste-aplikacija-.

V poletnih mesecih se je raziskovalka udeležila več evropskih in svetovnih znanstvenih kongresov, ki so pomembno prispevali k razvoju raziskave: enodnevnega sociološkega seminarja »Digital health, digital capitalism«, ki je potekal 4. junija 2016 na Univerzi Leeds Beckett (Velika Britanija), več na https://christopherharpertill.wordpress.com/2016/06/24/digital-healthdigital-capitalism-conference-4th-july-2016-programme/; letne konference ASA (Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth) 2016: »Footprints and Futures: The Time of Anthropology«, ki je potekala od 4. do 7. junija 2016 na Univerzi v Durhamu (Velika Britanija), več na  http://www.theasa.org/conferences/asa16/; svetovne 4S EASST (The Society for Social Studies of Science, European Association for the Study of Science and Technology) konference »Science and Technology by Other Means: Exploring Collectives, Space and Futures«, ki je potekala od 31. avgusta do 3. septembra 2016 v Barceloni (Španija), več na http://www.sts2016bcn.org/.

Jana Šimenc je z referatom "Voices online: Exploring digital health as a form of participatory action / Glasovi na spletu: raziskovanje digitalnega zdravja kot oblike participatorne aktivnosti" sodelovala na antropološkem IUAES kongresu World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public, ki je potekal v Dubrovniku od 4. - 9. maja 2016. Več na www.iuas.org. 

 

 

  


Tip
Projekt

Tip projekta
podoktorski raziskovalni projekt

Ključne besede
družbene spremembe
napredne digitalne aplikacije in zdravje
e-zdravje
m-zdravje
kibermedicina
medicinska antropologija

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220

Prenesi