Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. julij 2011–30. junij 2014
Šifra:
J6-4210 (B)
Opis

Temeljni cilj predlaganega projekta je raziskati, kašna sta razvojni potencial in usmerjenost kmetij, ki so v Sloveniji prepoznane kot poglavitne izvajalke večnamensko trajnostno zasnovanega razvoja kmetijstva.

 

Ključne povezave

Vodja projekta

Partnerji

Finančni vir

Agencija RS za raziskovanje (ARRS)

Raziskovalna področja

HUMANISTIČNE VEDE H000 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

antropologija • agrarna antropologija • kulturna ekologija • družinsko kmetovanje • razvojne strategije • odnosi med generacijami in spoloma