Sprejemljivost prebivalstvene politike - mnenje državljanov ter političnih akterjev v zvezi z upravljanjem s prebivalstvom povezanih sprememb

okvirni program
Osnovni Podatki

 • Naslov v izvirniku

  Population Policy Acceptance Study - The Viewpoint of Citizens and Policy Actors Regarding the Management of Population Related Change

 • Kratica

  DIALOG

 • Sodelavci

  Dr. Majda Černič Istenič, Andrej Kveder
 • Šifra

  HPSE-CT-2002-00153

 • Trajanje

  od 01. december 2002 do 31. december 2005
 • Vodilni partner

  Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

 • Vodja projekta

  dr. Charlote Höhn

 • Finančni vir

  Evropska komisija (5. okvirni program)
 • Partnerji

  Masarykova Universita v Brne (Brno), Inštitut za Ekonomska raziskovanja (Ljubljana), Oesterreichische Akademie der Wissenschaften (Wien), Väestöliitto ry The Family Federatio of Finland (Helsinki), Estonina Interuniversity Population Research Centre (Talin), Centrum voor Bevolkingsen Gezinsstudie (Bruxelles), Inter College (Nicosia), Istituto di Ricerche sullo Popolazione e le Politiche Sociali (Roma), Demographic Research Centre Institute for Social Research (Vilnius), Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (The Hague), Universität Zürich (Soziologisches Institut (Zürich), International Organisation for Migration (Warsaw), Population and Policy Consultants (Bruxelles), Magyar Kozsponti Statisztikai Hivatal (Budapest)
Opis

Osnovni cilj projekta je primerjalna analiza presečnih podatkov ankete, izvedene med državljani iz 14 evropskih držav o njihovem mnenju in odnosu do demografskih sprememb, rodnostnega vedenja, medgeneracijske izmenjave virov in storitev in s prebivalstvom povezanih politik. Študija analizira vrednote in stališča, ki vplivajo na odločanje za rojstvo otrok, dojemanje prednosti in slabosti, ki jih imajo otroci za starše, pomen družine in starševstva, življenjska pričakovanja, mnenja in stališča do vprašanj prebivalstvene politike in ukrepov, vlogo države pri zagotavljanju pomoči družinam ter želje in pričakovanja v zvezi z vlogami med spoloma, plačanim delom in družinskim življenjem.

Sodelujoči partnerji: raziskovalne institucije iz 12 evropskih držav (Avstrija, Belgija, Češka,Estonija, Finska, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovenija in Švica).


Rezultati

Monografija: People, Population Change and Policies (Höhn, Avramov, Kotowska, 2008)


Ključne povezave

Ključne besede
medgeneracijska solidarnost
usklajevanje delovnega in družinskega življenja
vloge med spoloma
starševstvo
rodnostno vedenje
povezanih s prebivalstvenimi spremembami
stališča do politikRaziskovalna področja
DRUŽBOSLOVJE S000