Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Population Policy Acceptance Study - The Viewpoint of Citizens and Policy Actors Regarding the Management of Population Related Change
Kratica:
DIALOG
Sodelavci:
,
Andrej Kveder
 
Trajanje:
1. december 2002–31. december 2005
Šifra:
HPSE-CT-2002-00153
Opis

Osnovni cilj projekta je primerjalna analiza presečnih podatkov ankete, izvedene med državljani iz 14 evropskih držav o njihovem mnenju in odnosu do demografskih sprememb, rodnostnega vedenja, medgeneracijske izmenjave virov in storitev in s prebivalstvom povezanih politik. Študija analizira vrednote in stališča, ki vplivajo na odločanje za rojstvo otrok, dojemanje prednosti in slabosti, ki jih imajo otroci za starše, pomen družine in starševstva, življenjska pričakovanja, mnenja in stališča do vprašanj prebivalstvene politike in ukrepov, vlogo države pri zagotavljanju pomoči družinam ter želje in pričakovanja v zvezi z vlogami med spoloma, plačanim delom in družinskim življenjem.

Sodelujoči partnerji: raziskovalne institucije iz 12 evropskih držav (Avstrija, Belgija, Češka,Estonija, Finska, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovenija in Švica).

Rezultati

Monografija: People, Population Change and Policies (Höhn, Avramov, Kotowska, 2008)

Ključne povezave

Vodja projekta

Partnerji

Magyar Kozsponti Statisztikai Hivatal (Budapest) • Population and Policy Consultants (Bruxelles) • International Organisation for Migration (Warsaw) • Masarykova Universita v Brne (Brno) • Inštitut za Ekonomska raziskovanja (Ljubljana) • Oesterreichische Akademie der Wissenschaften (Wien) • Väestöliitto ry The Family Federatio of Finland (Helsinki) • Estonina Interuniversity Population Research Centre (Talin) • Centrum voor Bevolkingsen Gezinsstudie (Bruxelles) • Inter College (Nicosia) • Istituto di Ricerche sullo Popolazione e le Politiche Sociali (Roma) • Demographic Research Centre Institute for Social Research (Vilnius) • Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (The Hague) • Universität Zürich (Soziologisches Institut (Zürich)

Finančni vir

Evropska komisija, 5. okvirni program

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 

Ključne besede

stališča do politik • povezanih s prebivalstvenimi spremembami • rodnostno vedenje • starševstvo • vloge med spoloma • usklajevanje delovnega in družinskega življenja • medgeneracijska solidarnost