Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
dr. Barbara Lampič, Filozofska fakulteta, Univerza Ljubljana
 
Trajanje:
1. oktober 2011–30. september 2013
Šifra:
V4-1148
Opis

Namen projekta je ugotoviti, kateri dejavniki (de)motivirajo kmete za kmetovanje v obdobju odločanja za prevzem kmetije kakor tudi v nadaljnjih življenjskih obdobjih. Obenem je namen projekta preučiti različne razvojne usmeritve nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovo pogojenost z osebnim (družinskim) življenjskim okoljem kakor tudi z neposrednim delovnim in bivanjskim okoljem ter podporno socialno ter gospodarsko infrastrukturo v nacionalnem in evropskem okviru.

Vodja projekta

Partnerji

ZRC SAZU • Filozofska fakulteta, Univerza Ljubljana

Finančni vir

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARRS

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Ekonomika kmetijstva S187 

Ključne besede

dejavniki motiviranja za kmetovanje • razvojne usmeritve kmetov • strategije spopadanja • globalni kmetijski trg • kmetijska tehnologija • kmečka družina • bivanjsko okolje • gospodarska infrastruktura