Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Psihološke in reproduktivne motnje pri moških, izpostavljenih prenatalnemu stresu
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. julij 2014–30. junij 2017
Šifra:
J3―6801
Opis

Raziskave v zadnjih letih so pokazale, da stres v času nosečnosti lahko vpliva na razvoj plodu v maternici in ima preko epigenetskih mehanizmov lahko dolgoročne posledice za zdravje. Otroci, rojeni ženskam, ki so bile noseče v času vojne, so bili nedvomno izpostavljeni povečanemu stresu in predstavljajo zanimiv, še ne izkoriščen model za proučevanje vpliva stresa pred rojstvom v različnih obdobjih razvoja zarodka. V raziskavi bomo podrobneje proučili vpliv stresa pred rojstvom na razvoj zarodka in dolgotrajne posledice, ki jih tovrsten stres povzroča. Rezultati predlagane raziskave bodo predstavljali velik prispevek k razumevanju dolgoročnih učinkov stresa pred rojstvom, ki bo nadgradila izsledke proučevanj na živalskih modelih, kot tudi poglobila razumevanje posledic stresa pred rojstvom za zdravje ljudi. Raziskava bo ena redkih tudi v svetovnem merilu. V Sloveniji namreč imamo populacijo oseb, ki jo lahko vključimo v raziskavo, saj je bila izpostavljena relativno dobro definiranemu stresu v definiranem časovnem obdobju  in s tem predstavlja skorajda edinstven, a do sedaj še povsem neizkoriščen model za translacijske raziskave na področju dolgoročnih posledic izpostavljenosti prenatalnemu stresu.

Rezultati

Predstavitev prispevka z naslovom "Vulnerability for mood disorders and aggressive behaviour in offspring of mothers exposed to the ten-day war" (U. Smrke in L. Šprah) na 37. STAR konferenci. Zagreb, 6. - 8. julij 2016.

 

Prispevek z naslovom "Vedenjske poteze agresivnosti pri osebah, izpostavljenih prenatalnemu stresu" (U. Smrke in L. Šprah), namenjen predstavitvi na 7. mednarodnem kongresu psihologov. Kranjska Gora, 22. - 24. september 2016.

 

 

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta • Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU • Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Raziskovalna področja

Psihologija S260 • Psihopatologija B650 • Splošne biomedicinske vede B001 • Hormoni B 370 in B480 • Endokrinologija B480 • Porodništvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, spolnost B570 

Ključne besede

stres • motnje razpoloženja • agresivnost • reprodukcija • spolno obnašanje • ljudje • miši • epigenetika