Osnovni podatki
Kratica:
PPDZ-S
Sodelavci:
, ,
Nataša Sedlar (zunanja sodelavka)
 
Trajanje:
31. maj 2010–31. maj 2012
Opis

V okviru nacionalnega projekta je bilo razvito orodje (Instrument IDTS) za ekspertno napoved psihosocialnih in zdravstvenih tveganj na delovnem mestu, ki so povezana s poklicnim  stresom in posledično vplivajo na pojave absentizma, prezentizma, izgorelosti in fluktuacijo zaposlenih. Instrument je bil validiran z referenčnimi vprašalniki in evalviran v različnih pilotskih podjetjih s primerjalno analizo ustreznosti implementiranih psihosocialnih programov podpore za zaposlene.

Rezultati

Doživljanje stresa na delovnem mestu ter sopojavljanje zdravstvenih težav in izgorevanja pri različnih poklicnih skupinah (Tatjana Novak, Nataša Sedlar, Lilijana Šprah); Zdravstveno varstvo, 2013, letn. 52, št. 4, str. 292-303.

Zbornik prispevkov iz zaključne konference projekta PPDZ-S (17.05.2012): Obvladajmo stres, preden on obvlada nas. Kako prepoznati stres na delovnem mestu in ga uspešno obvladati?

Zbornik prispevkov mednarodne konference v okviru projekta PPDZ-S (31.03.2011): Zmanjšanje stresa - povečanje zadovoljstva in produktivnosti. Prepoznavanje in obvladovanje problematike stresa na delovnem mestu s primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini.

Pregled raziskav o poklicni izgorelosti v slovenskem prostoru (Nataša Sedlar, Tatjana Novak, Lilijana Šprah); Povzetek prezentacije rezultatov na 15. Svetovnem psihiatričnem kongresu,  Buenos Aires, 2011.

Dejavniki poklicnega stresa pri raziskovalcih ter njihova povezanost z absentizmom in prezentizmom (Nataša Sedlar, Tatjana Novak, Lilijana Šprah); Povzetek prezentacije rezultatov na 12. Evropskem psihološkem kongresu, Istanbul,  4.-8. julij 2011.

Izgorelost pri zaposlenih v Sloveniji: Meta-analitični pregled korelatov izgorelosti (Nataša Sedlar, Tatjana Novak, Lilijana Šprah); Povzetek prezentacije rezultatov na 1O. EAOHP konferenca, Zϋrich, 11.-13. april 2012.

Izgorelost, dejavniki poklicnega stresa in delovna doba pri posameznih poklicnih skupinah slovenskih zaposlenih (Nataša Sedlar, Tatjana Novak, Lilijana Šprah);  Povzetek prezentacije rezultatov na 1O. EAOHP konferenca, Zϋrich, 11.-13. april 2012.

Meta-analiza slovenskih strokovnih in raziskovalnih publikacij z vidika splošnih in specifičnih kazalnikov, povezanih s stresom na delovnem mestu

Prezentizem na delovnem mestu (Nataša Sedlar, Lilijana Šprah); Pregledni znanstveni prispevek objavljen  v reviji Delo in varnost 5/2011

Analiza regionalnih sociodemografskih, zdravstvenih in ekonomskih statistik, povezanih s širšim kontekstom pojavljanja poklicnega stresa in njegovih negativnih izidov.

Slovenska strokovna javnost o stresu na delovnem mestu: Izsledki preliminarne analize strokovnih in raziskovalnih publikacij na temo poklicnega stresa, objavljenih v obdobju 2004 – 2010 (Predavanje v okviru prve konference projekta PPDZ-S)

Psihosocialni dejavniki tveganj, povezanih z razvojem stresa na delovnem mestu: primerjava Slovenije z drugimi evropskimi državami (Predavanje v okviru prve konference projekta PPDZ-S).

Povezanost dejavnikov stresa, sociodemografskih značilnosti in izgorelosti pri zaposlenih (Nataša Sedlar, Tatjana Novak, Lilijana Šprah);  Povzetek prezentacije rezultatov na konferenci STAR 2012 (STRESS AND ANXIETY RESEARCH SOCIETY), Palma de Mallorca, Spain, 2. -4. julij 2012.

Preliminarna študija razvoja novega orodja, namenjenega oceni tveganj, povezanih s poklicnim stresom (Nataša Sedlar, Tatjana Novak, Lilijana Šprah. Predstavitev rezultatov na konferenci 1st Chance4change International Conference Overcoming and Preventing Stress in the Individual & Quality of Life/Well-being in Urban Areas, Maribor, Slovenija, September 2012.

Vodilni partner

Vodja projekta

Partnerji

Združenje delodajalcev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Finančni vir

Univerza Maribor

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Sociologija S210 • Psihologija S260 • Medicina (človek in vretenčarji) B007 • Javno zdravstvo, epidemiologija B680 

Ključne besede

poklicni stres • absentizem • prezentizem • fluktuacija • usklajevanje dela in družine