Osnovni podatki
Kratica:
FEMAGE
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2006–31. december 2007
Šifra:
SSP4-CT-2005-022355
Opis

Temeljni cilji projekta so preučiti ovire in potrebe ekonomske in socialne integracije ter emancipacije, s katerimi se soočajo migrantke v teku svoje življenjske poti ter preučiti pogoje in ovire medsebojnega sodelovanja med migranti in prebivalstvom države gostiteljice. S tem znanjem se lahko spodbudi javno razpravo o tovrstnih težavah ter oblikuje priporočila o potrebah in podpornih politikah in storitvah za migrantke pri njihovi integraciji v starajočo evropsko družbo.

Rezultati

Publikacija projekta: D. Avramov (ur.): Acceptance of immigrants in Europe? Viewpoints about immigration and expectations towards foreigners in the Czech Republic, Germany, Estonia, Hungary, Austria, Poland, Slovenia and Finland;

Ključne povezave

Vodja projekta

Partnerji

Magyar Kozsponti Statisztikai Hivatal (Budapest) • Population and Policy Consultants (Bruxelles) • International Organisation for Migration (Warsaw) • Masarykova Universita v Brne (Brno) • Oesterreichische Akademie der Wissenschaften (Dunaj) • Väestöliitto ry The Family Federatio of Finland (Helsinki) • Estonina Interuniversity Population Research Centre (Talin)

Finančni vir

Evropska komisija (5. okvirni program)

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 

Ključne besede

znanstvena podpora politikam • migrantke • starajoča družba • stališča do tujcev • družbena integracija • politični ukrepi