Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Post-Colony and Post-Socialism Contexts in Social Scientific Writing and Teaching
 
Trajanje:
1. januar 2003–1. januar 2006
Šifra:
E1045
Opis

Cilj projekta je sistematična in kritična primerjalna presoja dveh sklopov znanstvene produkcije, poznane kot post-kolonialna in post-socialistična produkcija. Primerjava vključuje analizo metodologij, epistemologij in teleologij, uporabljenih v tem problemskem polju. Rezultati primerjave so namenjeni predvsem bodočim predavateljem.

Ključne povezave

Vodja programa

Partnerji

visokošolske ustanove iz Srbije, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije ter predavatelji iz ZDA, Velike Britanije, Poljske in Slovenije

Finančni vir

Inštitut Odprta družba, Švica

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 

Ključne besede

postkolonialne in postsocialistične študije • družboslovna produkcija