Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. november 2020–30. oktober 2021
Opis

Namen projekta neMOČ PODEŽELJA je povečanje pismenosti podeželskega prebivalstva o pomenih duševnega zdravja. Stiske ljudi na podeželju, še posebno pa na družinskih kmetijah so mnogovrstne, pogosto pa neizrečene in tabuizirane. Cilji projekta so omiliti družbeno stigmo o duševnem zdravju na podeželju, priprava smernic za dolgoročno delovanje sistema na področju duševnega zdravja kmetov in kmetic v Sloveniji ter vključitev tem, povezanih s projektom, v načrt dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) oziroma program izobraževanja za mlade prevzemnike.

Projekt je participativen in povezuje strokovnjake s področja duševnega zdravja, kmetijske svetovalce in člane in članice družinskih kmetij, predvsem mlade. Glavnino projektnih aktivnosti bo predstavljalo osem izobraževalnih in interaktivnih srečanj za kmetijske svetovalce in podeželsko prebivalstvo. Delavnice bodo potekale na različnih sedežih območnih enot KGZS po Sloveniji in bodo v prvem delu namenjene opismenjevanju o duševnem zdravju, v drugem pa oblikovanju predlogov za sistemsko ureditev področja duševnega zdravja na podeželju. Rezultati in zaključki srečanj bodo širši javnosti in političnim odločevalcem predstavljeni leta 2021 na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA.

 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska komisija

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 • Psihologija S260 • Javno zdravstvo, epidemiologija B680 

Ključne besede

duševno zdravje • kvaliteta življena • družinske kmetije • izobraževanje • smernice • sistem pomoči