Osnovni podatki
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. december 2014–30. november 2016
Šifra:
VS/2015/0014
Opis

Namen projekta je preko različnih aktivnosti (raziskave in objave, strokovna srečanja in obiski pridruženih institucij, nacionalno in regionalna izobraževanja, spletna stran in publikacije) povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). Nadaljnji namen je izboljšati transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve delavcev, predvsem z izmenjavo informacij, seznanjanjem s sistemom IMI in izmenjavo dobrih praks, z namenom ugotavljanja nepravilnosti na tem področju.

Več informacij o projektu na spletni strani Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije: http://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/napotitve-delavcev-izmenjava-izkusenj-promocija-dobrih-praks-in-izboljsanje#v