Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
Andrej Kveder
,
Urška Rajgelj
 
Trajanje:
1. januar 2003–31. december 2005
Šifra:
V5-0800 (B)
Opis

V okviru raziskave so bile izvedene naslednje projektne naloge: Ugotavljanje stališč do samomorilnega vedenja; Meta analiza strokovnih, znanstvenih in statističnih podatkov o nasilju nad ženskami v družini v Sloveniji v obdobju od 1998-2003; Analiza tiskanih medijev o nasilju v družini v Sloveniji v obdobju od 1998 do 2003; Izkušnje in stališča mladostnikov do nasilja v družini; Nasilje nad ženskami v družini - izkušnje in stališča moških in žensk; Nasilje nad ženskami v podeželskem in kmečkem okolju.

Več o projektu

Rezultati

Članek: Survey of domestic violence among young adolescents in Slovenia

Prispevek na konferenci: Attitudes towards domestic violence and help services among Slovenian adolescents. (Šprah, Šoštarič, Dernovšek, Violence in clinical psychiatry: proceedings of the 4th European congress on violence in clinical psychiatry, 20 - 21 October 2005, Jugendstiltheater Otto Wagner Spital, Wien, Austria. Amsterdam, 2005, str. 318-323)

Članek: Survey of domestic violence among young adolescents in Slovenia (Šprah, 2008)

Članek: Tiskani mediji o nasilju nad ženskami v družini (Rožman, Knežević Hočevar, 2008)

Prispevek na konferenci: Personality traits and help strategies of women who are victims of domestic violence (Bolko, Šprah, Dernovšek); Violence in clinical psychiatry: proceedings of the 4th European congress on violence in clinical psychiatry, 20 - 21 October 2005, Jugendstiltheater Otto Wagner Spital, Wien, Austria. Amsterdam, 2005, str. 324-329)

Vodilni partner

Partnerji

Psihiatrična klinika Ljubljana

Finančni vir

Ministrstvo za šolstvo

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Sociologija S210 • Psihologija S260 • BIOMEDICINSKE VEDE B000 • Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650 

Ključne besede

nasilje nad ženskami in mladostniki • meta analiza • tiskani mediji • mladostniki • moški in ženske • podeželsko in kmečko okolje