Skip to main content

Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji

Osnovni Podatki

Opis

Projekt GARCIA se ukvarja z oblikovanjem konkretnih dejavnosti za uresničitev enakosti spolov v akademskem okolju. Vsebine dejavnosti se nanašajo na uveljavljanje kulture enakosti in transparentnosti med spoloma pri zaposlovanju, v delovnem okolju, pri mentorstvu, poučevanju, pri akademskem napredovanju ter v politikah financiranja in odločanja o raziskovalnem in pedagoškem delu. V središču pozornosti so zlasti mladi na začetku svojih znanstvenih karier. Več o projektu glej http://ikss.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/enakost-spolov-v-akademski-in-raziskovalni-sferi-boj-proti-karierni#v