Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Gendering the Academy and Research: Combating Career Instability and Asymmetries
Kratica:
GARCIA
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. februar 2014–31. januar 2017
Opis

Projekt GARCIA se ukvarja z oblikovanjem konkretnih dejavnosti za uresničitev enakosti spolov v akademskem okolju. Vsebine dejavnosti se nanašajo na uveljavljanje kulture enakosti in transparentnosti med spoloma pri zaposlovanju, v delovnem okolju, pri mentorstvu, poučevanju, pri akademskem napredovanju ter v politikah financiranja in odločanja o raziskovalnem in pedagoškem delu. V središču pozornosti so zlasti mladi na začetku svojih znanstvenih karier. Več o projektu glej http://ikss.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/enakost-spolov-v-akademski-in-raziskovalni-sferi-boj-proti-karierni#v

 

 

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.