Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji

framework program
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  dr. Ana Hofman
 • Naslov v izvirniku

  Gendering the Academy and Research: Combating Career Instability and Asymmetries

 • Kratica

  GARCIA

 • Sodelavci

  dr. Duška Knežević Hočevar, dr. Sanja Cukut Krilić, dr. Majda Černič Istenič
 • Trajanje

  od 01. februar 2014 do 31. januar 2017
 • Vodilni partner

  Oddelek za sociologijo in družbene raziskave, Univerza v Trentu

 • Vodja projekta

  Barbara Poggio, Oddelek za sociologijo in družbene raziskave, Univerza v Trentu

 • Finančni vir

  Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
Opis

Projekt GARCIA se ukvarja z oblikovanjem konkretnih dejavnosti za uresničitev enakosti spolov v akademskem okolju. Vsebine dejavnosti se nanašajo na uveljavljanje kulture enakosti in transparentnosti med spoloma pri zaposlovanju, v delovnem okolju, pri mentorstvu, poučevanju, pri akademskem napredovanju ter v politikah financiranja in odločanja o raziskovalnem in pedagoškem delu. V središču pozornosti so zlasti mladi na začetku svojih znanstvenih karier. Več o projektu glej http://ikss.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/enakost-spolov-v-akademski-in-raziskovalni-sferi-boj-proti-karierni#v