Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
dr. Urška Rajgelj
,
dr. Andrej Kveder
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2007
Šifra:
J6-6364 (B)
Opis

Evropske in nacionalne evidence kažejo, da je padec rodnostnih stopenj najbolj izrazit pri univerzitetno izobraženem prebivalstvu. Cilj projekta je preučiti družbene mehanizme in procese, ki odločilno vplivajo na rodnostno vedenje tega dela prebivalstva v Sloveniji.

Rezultati

Projektna publikacija: Talk about Fertility (2007)

Ključne povezave

Vodilni partner

Finančni vir

ARRS

Raziskovalna področja

HUMANISTIČNE VEDE H000 

Ključne besede

antropologija / socialna in kulturna antropologija • rodnostno vedenje • nizka rodnost • univerzitetno izobraženi • kvalitativna analiza • kvantitativna analiza • demografska antropologija • socialna antropologija • kulturna antropologija • psihologija • osebnost • stališča • vrednote • Slovenija.