Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
Dunja Obersnel Kveder
,
Barbara Rojnik
,
Urška Rajgelj
,
Andrej Kveder
 
Trajanje:
1. januar 2000–20. junij 2002
Šifra:
J3-2007 (B)
Opis

V okviru projekta je bila opravljena raziskava o različnih vrstah obravnav mladostniške nosečnosti v svetu, dopolnjena z anketno raziskavo in intervjuji o mladostniški nosečnosti v Sloveniji. Kvantitativni del raziskave je osredotočen na opredelitev najizrazitejših dejavnikov tveganja za mladostniško nosečnost v Sloveniji ter primerjavo rodnostnega vedenja mladostniških nosečnic in drugih žensk v opazovani populaciji. Avtorji so ugotovitve raziskav v Sloveniji primerjali s poglavitnimi izsledki tujih raziskav o mladostniški nosečnosti. Rezultate so dogradili z osebnimi pogovori z izbranimi posameznicami, ki so doživele mladostniško nosečnost.

Rezultati

Monografija: Mladostniške nosečnosti v Sloveniji (Ragelj, 2005)

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Finančni vir

ARRS

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Medicina (človek in vretenčarji) B007 

Ključne besede

mladostniška nosečnost • izidi nosečnosti pri mladostnicah • spolno vedenje • kontracepcijsko vedenje • reproduktivni trendi