Title:
Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri desetletja (1971–2001)
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

In Slovenia, quite a few researchers have studied fertility and suicide, but rarely have the connections between both phenomena been made. The author aims to overcome simplified explanations of falling fertility and rising suicide rates by studying population dynamics as a socially relevant issue both at the Slovenian as well as the global level. She studies fertility and suicide by focusing on the historical development of population issues, recent theoretical population analyses and demographic statistics. Fertility and suicide are analysed from the viewpoint of approaches developed in the social sciences and humanities. In the second part of the monograph, these approaches are applied to fertility and suicide trends in Slovenia and press media reports on both issues.
By providing an overview of the history of studying fertility and suicide in Slovenia and abroad, the author has concluded that most approaches to fertility and suicide are grounded on the premises of the modernisation theory. Nevertheless, she was not discouraged to study alternative approaches to fertility and suicide that, according to researchers in the humanities, do not necessarily have a lower explanatory potential.

Table of content

PREDGOVOR

UVOD

I. DEL: ZNANSTVENE PRESOJE RODNOSTI IN SAMOMORILNOSTI

Družbeni pomen rodnosti in samomorilnosti

»Modernizacija« in upadanje rodnosti

Samomori in strah pred »negativnimi učinki modernizacije«

Pregled temeljnih družboslovnih pristopov k proučevanju rodnostnega in samomorilnega vedenja

Osnovni teoretični okviri proučevanja rodnostnega vedenja

Klasična teorija demografskega prehoda

Drugi demografski prehod – »od altruistične k individualistični usmeritvi«

Ekonomski pristop k proučevanju rodnosti

Teorija medgeneracijskega pretakanja blaginje

Od »delnih k celostnim demografijam« – sinteza mikro- in makro ravni proučevanja rodnosti

Osnovne sociološke paradigme proučevanja samomora

»Modernizacija in družbena integracija«

Kulturne razlage

Ekonomski pristop

Povezanost rodnostnega in samomorilnega vedenja

Strokovne presoje rodnosti in samomorilnosti v Sloveniji

Proučevanje in raziskovanje rodnostnega vedenja v Sloveniji

Proučevanje samomorilnosti na Slovenskem

Morebitna povezanost med rodnostjo in samomorilnostjo?

Množični mediji in konstrukcija »družbenih problemov«

II. DEL RODNOST IN SAMOMORILNOST V SLOVENIJI

Tiskani mediji o rodnosti in samomorilnosti

Motivi in cilji

Metodologija, vir podatkov in hipoteze

Rezultati analize

Deleži zapisov o rodnosti in samomoru po posamičnih analiziranih letih

Prvo obdobje: 1971–1980 – Družbeni razvoj, samomori in rodnost

Drugo obdobje: 1981–1990 – Skrb za »slovenski narod« in nujnost celovitega proučevanja rodnosti in samomorov

Tretje obdobje: 1991–2001 – »Nacionalna katastrofa«: nizka rodnost in visoka samomorilnost

Temeljne ugotovitve

Stopnje rodnosti in samomorilnosti in območja prekrivanja obeh pojavov

Metodološki opis, vir podatkov

Rezultati

SKLEPNA OPOMBA

VIRI IN LITERATURA

STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-39-6

Specifications

paperback • 14,5 × 21 cm • 118 pages

Price

not for sale