Raziskovalna dejavnost

Področja raziskovalnega dela:

Psihologija, agresivnost, nasilje, medosebni odnosi, partnerski odnosi, nasilje v družini, nasilje v partnerskem odnosu, storilci kaznivih dejanj z elementi nasilja, osebnostne lastnosti, vrednote, stališča

 

Raziskovalni projekti:

Kot sodelavka:

2015 – 2016: Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce

 

Članstva:

DVKT – Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije

DPS – Društvo psihologov Slovenije

 

Življenjepis

Izobraževanje:

2014: doktorica znanosti s področja psihologije; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo

Doktorska disertacija: Socialne zaznave, reprezentacije in evalvacije zvrsti in dinamike nasilja v mikro- in makrosocialnih odnosih

2007: univ. dipl. psihologinja; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo

 

Zaposlitve:

2015 – …: Družbenomedicinski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

2011 –  …: Ministrstvo za pravosodje – Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij – Zavod za prestajanje kazni zapora Dob

2009 – 2011: Gimnazija Litija

 

Drugo:

2010 – 2014: Vedenjsko kognitivna terapija – opravljena Praktikum I in II

2011: Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po Exnerjevem sistemu ocenjevanja Diagnostika osebnostne strukture z Rorschachom

2011: Uvodno izobraževanje iz zdravljenja spolnih motenj

2011: Strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)

2010: Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja

2010: Pedagoško – andragoška izobrazba

Raziskovalna področja

Psihologija S260 

Ključne besede

psihologija • agresivnost • nasilje • medosebni odnosi • storilci kaznivih dejanj z elementi nasilja