Barbara Dolenc


+386 1 470 64 46

barbara.dolenc@zrc-sazu.siKognitivna nevroznanost, kognitivna psihologija, motnje razpoloženja, duševno zdravje

2010: študentska fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
2010: nagrada za mlade perspektivne raziskovalce v regiji Alpe-Jadran (Alps Adria University of Klagenfurt)

 DOLENC, Barbara, ŠPRAH, Lilijana, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, AKISKAL, Kareen, AKISKAL, Hagop S. Psychometric properties of the Slovenian version of temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego-Autoquestionnaire (TEMPS-A) : temperament profiles in Slovenian university students. J. affective disord.., 25. jan. 2013, vol. 144, iss. 3, str. 253-262.

DOLENC, Barbara, BON, Jurij, REPOVŠ, Grega. Serial position and distance effects in visual working memory. Stud. psychol., 2013, vol. 55, no. 1, str. 67-82.

DOLENC, Barbara, ŠPRAH, Lilijana. Psihometrične lastnosti slovenske priredbe dolge oblike samoocenjevalnega vprašalnika temperamentov TEMPS-A (Temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego - autoquestionnaire). Psihol. obz. (Ljubl.), 2011, letn. 20, št. 2, str. 5-24. 

DOLENC, Barbara. Affective temperaments and trait impulsivity in the group of bipolar outpatients and healthy volunteers: could it also be relevant in the early diagnostic picture of bipolar mood disorder?. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 91-95.

DOLENC, Barbara, ŠPRAH, Lilijana, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana. Aggression and affective temperament in unipolar depression and bipolar disorder outpatients and healthy volunteers. V: NEEDHAM, Ian (ur.). Violence in clinical psychiatry : proceedings of the 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 19-22 October 2011, Prague. Dwingeloo: Kavanah; Amsterdam: Oud Consultancy, cop. 2011, str. 215-220.

DOLENC, Barbara, ŠPRAH, Lilijana. Značilnosti nagrajevalnega motivacijskega sistema, motivacijskega sistema umika ter impulzivnosti pri osebah z bipolarno motnjo razpoloženja. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.), LENARČIČ, Jadran (ur.), ŽLAJPAH, Leon (ur.), GAMS, Andrej (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 317-320.

Izobrazba:

2009 - ... : študentka doktorskega študija, smer: Eksperimentalna psihologija (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

2009: diploma iz psihologije (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Zaposlitve:

2013 - ... : Asistentka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU

2011 - 2013: Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

2008 - 2013: zunanja sodelavka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU

Drugo:

2013: opravljen Praktikum I iz vedenjskih in kognitivnih psihoterapij

2013: podiplomski tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike

2013: opravljen strokovni izpit za delo psihologa v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje)

Raziskovalna področja
Psihologija S260

Ključne besede
duševno zdravje
motnje razpoloženja
kognitivna nevroznanost
kognitivna psihologija