Skip to main content
Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja OPSA


Avtorici: Barbara Dolenc, Lilijana Šprah
Leto: 2014


Priročnik je sestavni del novega, prosto dostopnega orodja za obvladovanje psihosocialnih tveganj in zdravstvenega absentizma (orodje OPSA), ki vključuje še vprašalnik in excelovo datoteko za vnašanje in vrednotenje podatkov iz vprašalnika. Priročnik je poleg tega, da seznanja uporabnike s problematiko psihosocialnih obremenitev, ki jih doživljajo zaposleni tako v svojem delovnem okolju kot izven njega, tudi uporaben pripomoček pri oblikovanju različnih preventivno promocijskih ukrepov, usmerjenih v izboljševanje zdravja zaposlenih in njihovega počutja v delovnem okolju. Osnovan je na interaktivnih poglavjih in vključuje tudi povezave do uporabnih spletnih strani iz področja promocije zdravja, ki olajšajo strokovnjakom za zdravje in varnost pri delu pripravo ustreznih ukrepov ter z njimi povezanih dejavnosti, kot jih narekujejo sodobne smernice na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. Posebno poglavje priročnika je namenjeno navodilom za delo z excelovo datoteko orodja OPSA, s pomočjo katere se izdela ocena psihosocialnih obremenitev zaposlenih in tveganja za razvoj prekomernega stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije ter izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu.Ključne besede
delovno okolje
odstotnost z dela
OPSA
psihosocialna tveganja
stres
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR