Skip to main content
Družbena razmejevanja v dolini zgornje Kolpe. Domačinska zamišljanja nacije in lokalitete.


Avtorica: Duška Knežević Hočevar
Leto: 1999


Delo sodi na področje socialne antropologije in se posveča problemom pripadnosti, identitete ali družbenega razmejevanja pripadnikov etničnih skupin, ki v antropologiji ni novo. Eksplicitne obravnave te tematike segajo v začetke sedemdesetih let prejšnjega stoletja, implicitne obravnave meja in razmejevanja pa so v antropologiji starejše; preučevanje simbolnih (samo)razmejevanj med »kulturami«, »družbami«, »plemeni« ipd. je prisotno že od samih začetkov konstituiranja discipline. Danes so v delu razprav o družbenem razmejevanju zlasti v evropski socialni antropologiji vse bolj v ospredju teme, ki se nanašajo na specifično evropsko situacijo po »padcu berlinskega zidu«, na problematiko novih mednacionalnih meja v nekdanjih evropskih socialističnih državah. Tudi knjiga poseže v tak prostor in sicer v obmejni pas, ki ga obeležuje nova mednarodna meja med Slovenijo in Hrvaško (1991) in ga umesti v omenjeni antropološki razlagalni okvir.

(Samo)razumevanja nacionalnih identitet in upravljanja s temi razumevanji pri prebivalcih doline zgornje Kolpe so poglavitna tema dela, ki v luči nekaterih današnjih vročih poudarkov v teoriji etničnosti pojasnjuje vpliv nove politične meje na občutja domačinskih »nacionalnih« pripadnosti.Cena
razprodano


Ključne besede
lokalne skupnosti
narodna identiteta
obmejna območja
Zgornjekolpska dolina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR