Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
mag. Dunja Obersnel Kveder
,
Dr. Barbara Rojnik
,
dr. Andrej Kveder
 
Trajanje:
1. januar 1999–31. december 2003
Šifra:
P0-0524-0618 (B)
Opis

Delo programa temelji na podatkih anketne raziskave Rodnostno vedenje Slovencev (1994), ki je tudi prispevek Slovenije k mednarodnemu projektu Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region (FFS). Glavni cilj raziskave je bil preučiti značilnosti rodnostnega vedenja prebivalcev Slovenije v okviru evropskih rodnostnih gibanj ob upoštevanju že uveljavljenih teoretičnih in metodoloških konceptov in oblikovati metodološke osnove strategije spodbujanja odgovornega starševstva in reproduktivnega zdravja prebivalstva.

Rezultati

Monografija: Rodnostno vedenje Slovencev (Kožuh-Novak, Obersnel Kveder, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar, 1998)

Ključne povezave

Vodilni partner

Finančni vir

ARRS

Ključne besede

Družboslovje / sociologija; Medicinske vede / reprodukcija človeka rodnostno vedenje • reproduktivno zdravje • stališča do otroka • uporaba kontracepcije