Rodnostno vedenje prebivalcev Slovenije

(brez)
Osnovni Podatki

Opis

Delo programa temelji na podatkih anketne raziskave Rodnostno vedenje Slovencev (1994), ki je tudi prispevek Slovenije k mednarodnemu projektu Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region (FFS). Glavni cilj raziskave je bil preučiti značilnosti rodnostnega vedenja prebivalcev Slovenije v okviru evropskih rodnostnih gibanj ob upoštevanju že uveljavljenih teoretičnih in metodoloških konceptov in oblikovati metodološke osnove strategije spodbujanja odgovornega starševstva in reproduktivnega zdravja prebivalstva.


Rezultati

Monografija: Rodnostno vedenje Slovencev (Kožuh-Novak, Obersnel Kveder, Černič Istenič, Šircelj, Vehovar, 1998)


Ključne povezave

Ključne besede
Družboslovje / sociologija; Medicinske vede / reprodukcija človeka rodnostno vedenje
reproduktivno zdravje
uporaba kontracepcije
stališča do otroka