Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. julij 2011–30. junij 2014
Šifra:
J5-4080 (B)
Opis

Projekt preverja dve raziskovalni vprašanji: kakšna je tipologija skrbi za ostarele ljudi v skupnosti v Sloveniji ter, kako (s kakšno kombinacijo storitev in akterjev) je v posameznih občinah zagotovljena tovrstna skrb in kakšna je njena kakovost? Osnovni cilj projekta je ugotoviti, kako se po posameznih tipih kombinacij akterjev in storitev zagotavlja kakovost oskrbe za ostarele ljudi.

Ključne povezave

Vodja projekta

Partnerji

ZRC SAZU, Filozofska fakulteta (Univ. v Ljubljani), Fakulteta za socialno delo (Univ. v Ljubljani)

Finančni vir

Agencija RS za raziskovanje (ARRS)

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Sociologija S210 

Ključne besede

Starejši • skupnost • tipologija skrbi • kakovost oskrbe • občine • integracija metod • dolgotrajna oskrba