Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. oktober 2010–30. september 2012
Šifra:
V4-1061 (B)
Opis

Cilj predlaganega projekta je oceniti učinkovitost delovanja obstoječega sistema prenosa znanj po njegovih posameznih členih in preučiti potrebe in možnosti vključevanja drugih potencialnih izvajalcev ter drugačnih metod izobraževanja in dela pri prenosu znanja. Cilj je tudi preučiti ovire, ki preprečujejo bolj učinkovit prenos znanja iz različnih razvojno izobraževalnih institucij v kmetijsko proizvodnjo.

Ključne povezave

Partnerji

ZRC SAZU • Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)

Finančni vir

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za raziskovanje (ARRS)

Raziskovalna področja

Sociologija dela, sociologija podjetij S212 • Ekonomika kmetijstva S187 

Ključne besede

izobrazba kmetov • formalno in neformalno izobraževanje kmetov • ustvarjalci prenašalci in prejemniki znanja v kmetijstvu • modeli prenosa znanja v kmetijstvu