Osnovni podatki
Trajanje:
1. september 2009–30. april 2012
Šifra:
Z5―2066
Opis

Izhodišče raziskave je, da večina raziskav migracij in dokumentov s področja migracijske politike uporablja poenostavljene kategorije migracij in ne upošteva v zadostni meri družbeno-zgodovinskih procesov definiranja migracij kot družbeno pomembnega vprašanja in samih procesov oblikovanja migracijskih politik. Osrednje vprašanje raziskovalnega projekta je, kako so politike sprejemanja in selekcioniranja migrantov določene po spolu, etnični pripadnosti, razrednemu položaju in pravnemu statusu migrantov v državi.

Ključne povezave

Vodja projekta

Finančni vir

ARRS

Raziskovalna področja

DRUŽBOSLOVJE S000 • Sociologija S210 

Ključne besede

migracije • integracija • migracijske politike • intersekcionalnost • spol • etničnost