Družbene konstrukcije migrantskih statusov in njihov vpliv na procese selekcioniranja in integracije migrantov

podoktorski raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Izhodišče raziskave je, da večina raziskav migracij in dokumentov s področja migracijske politike uporablja poenostavljene kategorije migracij in ne upošteva v zadostni meri družbeno-zgodovinskih procesov definiranja migracij kot družbeno pomembnega vprašanja in samih procesov oblikovanja migracijskih politik. Osrednje vprašanje raziskovalnega projekta je, kako so politike sprejemanja in selekcioniranja migrantov določene po spolu, etnični pripadnosti, razrednemu položaju in pravnemu statusu migrantov v državi.


Ključne povezave

Ključne besede
etničnost
spol
intersekcionalnost
migracijske politike
integracija
migracijeRaziskovalna področja
DRUŽBOSLOVJE S000
Sociologija S210