Osnovni podatki
28. september 2020 ob 8:45
GoToMeeting

Organizator
Družbenomedicinski inštitut
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Spominčica – Alzheimer Slovenija
Opis

Ob letošnji obeležitvi Svetovnega dne Alzheimerjeve bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in z združenjem Spominčica – Alzheimer Slovenija pripravljamo strokovno srečanje z naslovom »Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: skozi prizmo problematike SARS-CoV-2 / COVID-19«.

S strokovnim srečanjem želimo prispevati k večji destigmatizaciji demence, ozaveščanju javnosti, boljšemu odkrivanju in zdravljenju demence ter opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo osebe z demenco, njihovi svojci in skrbniki v času pandemije COVID-19.

Na dogodku bodo sodelovali slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Rdečega križa, nevladnih organizacij, domov starejših občanov in stroke.

Vljudno vabljeni na strokovno srečanje z naslovom »Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji skozi prizmo problematike SARS-CoV-2 / COVID-19«, ki bo 28. septembra 2020. Srečanje bo izvedeno na daljavo, s pomočjo aplikacije GoToMeeting

Prosimo, da se na dogodek predhodno prijavite, saj je število mest omejeno. Prijave za udeležbo sprejemamo do vključno 23. septembra 2020 oziroma do zapolnitve prostih mest na spletnem naslovu: https://anketa.nijz.si/a/125592

Preliminarni program in povezava do prijave na strokovno srečanje sta dostopna tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/dogodki/strokovno-srecanje-stanje-in-izzivi-na-podrocju-alzheimerjeve-bolezni-v-sloveniji-skozi

Prijavljenim udeležencem bomo povezavo na dogodek posredovali najkasneje do 25. septembra 2020.

Postopek za pridobitev točk Zdravniške zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poteka.

Strokovno srečanje bo brez kotizacije.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za prijavo in udeležbo ter se veselimo srečanja z vami,

 

Kontakt:

Neda Cvjetković, dipl. san. inž.
Služba za splošne zadeve
t + 386 1 620 36 09
mob +386 51 214 231
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
www.nijz.si