Osnovni podatki
19. januar 2012 ob 12:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje

Organizator
Družbenomedicinski inštitut
Opis

Predavateljici: Barbara Dolenc in Tatjana Novak

Bipolarna motnja razpoloženja je v približno 70 % primerov diagnosticirana napačno, pogosto ostaja tudi neprepoznana. Glede na težavnost diagnosticiranja se postavlja vprašanje, ali bi lahko še pred začetkom motnje ocenili tveganje za njen razvoj na podlagi določenih osebnostnih značilnosti, kot je temperament. V predavanju bo predstavljen za slovenski prostor prirejen vprašalnik afektivnih temperamentov (TEMPS-A), ki omogoča hitro oceno tveganja za nastanek bipolarne motnje. Pravočasna in učinkovita diagnostika je ključnega pomena, saj se omenjena motnja povezuje tudi s kognitivno-emocionalnimi primanjkljaji (motnjami pozornosti, prepoznavanja čustev, kognitivnega nadzora nad čustvenimi dražljaji), ki lahko pomembno okrnijo kvaliteto življenja tako v akutnih fazah kakor med okrevanjem. Uveljavljene klinične smernice za zdravljenje bipolarne motnje priporočajo kombiniranje farmakoterapije s psihosocialnimi intervencijami, med katere spada tudi psihoedukacija. V predavanju bo pojasnjeno, kako lahko obiskovanje psihoedukacijskih delavnic vpliva na kognitivno-emocionalne primanjkljaje in na kvaliteto življenja pri osebah z bipolarno motnjo.

lokacija.JPG