02

MAR

00:00

Pomen duševnega zdravja v znanstveno-raziskovalni sferiOsnovni Podatki

02. marec 2021 ob 00:00 do 04. marec 2021 ob 00:00

Organizator: Društva Mlada akademija


Opis

Tematika duševnega zdravja med raziskovalci je izjemnega pomena, saj se glede na podatke svetovnih raziskav, objavljenih v prestižni reviji Nature, s težavami v duševnem zdravju sooča več kot 80 % mladih na začetku raziskovalne kariere. Zato je pomembno, da o tej problematiki spregovorimo, naslovimo izzive in s skupnimi močmi ozavestimo ponujene rešitve ter na tak način poskrbimo za prvi korak ozaveščanja in izobraževanja tako naših članov kot tudi javnosti.

V društvu Mlada akademija bo v ta namen v sklopu mednarodnega dneva duševnega zdravja na univerzah, med 3. - 5. marcem 2021 organiziran dogodek, ki bo naslovil tematiko duševnega zdravja doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere ter z njim povezane izzive. Program bo vključeval predavanja domačih in tujih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, delovne izčrpanosti in fizičnih posledic vztrajne duševne stiske.

V sodelovanju s programom OMRA bo udeležencem ponudili več delavnic, s katerimi bomo omogočili postopno ozaveščanje in naslavljanje problematike ter ponudili orodja uspešnejšega soočanja z vsakodnevnimi izzivi. V program sta vklučeni tudi okrogli mizi; »Duševno zdravje pri doktorskih študentih in raziskovalcih na začetku kariere« ter »Izzivi in priložnosti v odzivu na pandemijo COVID-19 in s tem povezanim delom od doma ter brisanjem delovnega časa«. S povabilom strokovnjakov in deležnikov edinstveno udeleženih v tematiki obeh okroglih miz je želja spodbuditi dialog in opozoriti na specifičnost problematike gledane z različnih zornih kotov. Več informacij najdete na spletni strani društva Mlada akademija (https://www.mladaakademija.si/2021/02/09/dogodek-o-dusevnem-zdravju-v-znanstveno-raziskovalni-sferi/ ).

Vabilo

Program