Osnovni podatki
23. avgust 2012 ob 23:53 do 11. september 2012 ob 17:00
ZRC SAZU, Novi trg 2

Organizator
Družbenomedicinski inštitut
Opis
Jesenske delavnice za obvladovanje bipolarne motnje so namenjene 
spoznavanju motnje in oblik zdravljenja. Namenjene so osebam z diagnozo 
bipolarne motnje, njihovim svojcem in bližnjim in so brezplačne. 
Potekale bodo ob torkih v septembru in oktobru, enkrat tedensko, skozi 6 
srečanj po 90 minut. Prva delavnica bo v torek, 11.9. 2012 ob 17. uri na 
ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana (v sejni sobi v 1. nadstropju).
Učinkovitost delavnic in zadovoljstvo udeležencev z delavnicami 
preverjamo tudi z vprašalniki kvalitete življenja in prisotnosti 
simptomov depresije, anksioznosti in stresa pred in po delavnicah.
Prijave in odjave na delavnice so obvezne. Za prijave in dodatne 
informacije pišite na e-poštni naslov: novak.tatjana@gmail.com, oz. 
pokličite telefonsko številko:  01 4706 445  med delovnikom med 12 in 16h.
Prisrčno vabljeni!